Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Ի | Խ | Կ | Հ | Մ | Շ | Ո | Պ | Ս | Վ | Փ
Number of items: 48.

Б

Бабаян, Эба (2019) О проблемах повышения квалификации и использования инновационных кадров в Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 275-283. ISSN 1829-4324

Ա

Ազատյան, Լիանա (2019) Ագրոտուրիզմի զարգացման հիմնախնդիրները և խթանման ուղիները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 173-182. ISSN 1829-4324

Ալոյան, Ռուզաննա (2019) ՀՀ գյուղատնտեսությունում մեքենատրակտորային համակազմի ներկա վիճակը և թարմացման հնարավոր ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 183-192. ISSN 1829-4324

Բ

Բաղդասարյան, Քրիստինե (2019) Մարդու մահացության գործակիցների գնահատման մեխանիզմն ու հաշվարկման արդյունքները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 284-289. ISSN 1829-4324

Գ

Գաբրիելյան, Բելլա (2019) Անհատի ստեղծարար ներուժի արդյունավետ իրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 290-298. ISSN 1829-4324

Գյոզալյան, Վարդուշ (2019) Իմիգրացիայի ազդեցությունը ՀՀ աշխատաշուկայի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 299-306. ISSN 1829-4324

Գրիգորյան, Դոնարա (2019) Զբոսաշրջիկության ոլորտի վիճակը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 307-312. ISSN 1829-4324

Դ

Դալլաքյան, Սվետլանա and Սարատիկյան, Նարեկ (2019) Տարածքային ինովացիոն համակարգի ձևավորման ու զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 64-74. ISSN 1829-4324

Զ

Զախարյան, Արմինե (2019) Բաժնետիրական կապիտալի ներգրավումը որպես ինովացիոն գործունեության խթանման միջոց. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 193-205. ISSN 1829-4324

Զախարյան, Արմինե (2019) Պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների ինովացիոն գործունեության խթանման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 206-218. ISSN 1829-4324

Զատիկյան, Ալվարդ (2019) Բարձր տեխնոլոգիաների նորարական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 219-229. ISSN 1829-4324

Ի

Իսահակյան, Ռազմիկ (2019) Մարդկային կապիտալի կորուստները Խորհրդային Հայաստանում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 313-319. ISSN 1829-4324

Խ

Խաչատուրյան, Վահագն and Խաչատուրյան, Արամ (2019) Ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի հաղթահարումը որպես ՀՀ տնտեսական հեղափոխության իրականացման գրավական. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 58-63. ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2019) Կազմ, տիտղոսաթերթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու.

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 7-10. ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2019) Մեր հեղինակները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 423-425. ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2019) Ցանկ ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կայքում և հաշվետվություններում 2007-20018թթ․ տեղադրված գրերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 407-418. ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2019) ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի վերջին 2007-2018 տարիների կորևորագույն գիտական և կիրառական արդյունքները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 426-463. ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2019) Տեղեկանք ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Քոթանյանի անվ․ տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատողների գիտական հրապարակումների մասին ըստ տարիների 2007-2018թթ․. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 419-422. ISSN 1829-4324

Կ

Կյուրեղյան, Արփինե (2019) Գործարար ակտիվության արդյունավետության բարձրացման ռազմավարական ուղիները գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 75-85. ISSN 1829-4324

Հ

Հակոբյան, Եվգենյա (2019) ԵՏՄ երկրներում գործող հարկային դրույքաչափերի և ՀՆԱ ցուցանիշի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 86-91. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Աննա (2019) Զարգացած ու զարգացող երկրների հարկային և մաքսային ծառայողների կերպարի վերափոխման փորձը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 92-102. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Գևորգ (2019) Ներառական տնտեսական զարգացման հարկային խթանիչ մեխանիզմերը (ՀՀ օրինակով). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 103-118. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր (2019) Տնտեսագիտական հանդեսի 17-րդ համարը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 19-20. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր (2019) Ինստիտուտը 2006-ից հետո. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 11-18. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր and Հարությունյան, Դավիթ (2019) Մտորումներ ՀՀ Հարկային օրենքների շուրջ (Հողի հարկի մասին>, Գույքահարկի մասին>, <Հաստատագրված վճարների մասին> և <Շահութահարկի մասին> ՀՀ օրենքներ). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 34-57. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր and Հարությունյան, Տիգրան (2019) Մտորումներ ՀՀ Հարկային օրենքների շուրջ (ԱԱՀ-ի մասին և <Ակցիզային հարկի մասին> ՀՀ օրենքներ). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 21-33. ISSN 1829-4324

Մ

Մանասերյան, Թաթուլ (2019) Հեղափոխության սոցիալական մարտահրավերը․ աղքատություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 320-335. ISSN 1829-4324

Մանուկյան, Գրիգոր (2019) Վարկանշման գնահատման այլընտրանքային մոտեցումը արտադրական կազմակերպություններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 230-238. ISSN 1829-4324

Մանուչարյան, Մերի (2019) Օրգանական գյուղատնտեսության նշանակությունը որպես կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների սեղմացման միջոց. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 239-246. ISSN 1829-4324

Մարգարյան, Հրանտ (2019) ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի մրցակցային առավելությունների բարելավման ուղիները համաշխարհային բանկի գործառության դյուրինության վարկանիշային աղյուսակում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 336-344. ISSN 1829-4324

Մարգարյան, Սոնա (2019) ԵԱՏՄ երկրների տնտեսական պլատֆորմների զարգացմանը ՀՀ շուկայի սուբյեկտների մասնակցության հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 119-124. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ (2019) Էներգետիկ անվտանգության քաղաքական հիմնահարցերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 357-365. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ and Թորգոմյան, Սևակ (2019) Էներգետիկ անվտանգության բարելավման գործիքակազմը և կիրառման հեռանկարները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 345-356. ISSN 1829-4324

Մովսիսյան, Աստղիկ (2019) Ծնելիության և նրա ածանցյալ ցուցանիշների վիճակագրական վերլուծությունը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 366-373. ISSN 1829-4324

Մովսիսյան, Աստղիկ (2019) Մանկամահացության և սոցիալ-տնտեսական գործոնների փոխկախվածության վիճակագրական վերլուծությունը ՀՀ տվյալներով. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 374-379. ISSN 1829-4324

Մուրադյան, Մերի (2019) ԵԱՏՄ երկրներ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման և ներմուծման վիճակը և զարգացման հնարավորությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 247-254. ISSN 1829-4324

Շ

Շահինյան, Տաթևիկ (2019) Տնտեսության թվայնացումը որպես տնտեսական հեղափոխության կարևորագույն նախադրյալ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 380-388. ISSN 1829-4324

Ո

Ոսկանյան, Գոհար (2019) Գիտակրթական համակարգը որպես ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման գործոն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 255-263. ISSN 1829-4324

Պ

Պետրոսյան, Լիլիթ (2019) Ստվերային տնտեսության նվազեցման մոտեցումները․ մարտահրավերներ և առաջարկություններ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 125-136. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Շողեր (2019) Ինովացիոն Start-up-երի հիմնախնդիրները և դրանց խթանումը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 264-274. ISSN 1829-4324

Ս

Սարգսյան, Անուշ (2019) ՀՀ ներդրումային միջավայրի բարելավման հնարավորությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 137-144. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Լիլիթ (2019) Ազատ տնտեսական գոտիները աշխարհում և Հայաստանում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 145-150. ISSN 1829-4324

Սարինյան, Ռոբերտ (2019) Հոգեբանական գործոնը և տնտեսական գործունեությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 396-406. ISSN 1829-4324

Սուքիասյան, Սերգեյ (2019) Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի մեջ կանխատեսումների առանձին հարցերի մասին. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 151-159. ISSN 1829-4324

Վ

Վարդանյան, Գոհար and Քեշիշյան, Գևորգ (2019) Գործազուրկների կառուցվածքային տեղաշարժերի վիճակագրական վերլուծությունն ըստ ՀՀ մարզերի և քաղաք Երևանի. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 389-395. ISSN 1829-4324

Փ

Փարսադանյան, Տաթևիկ (2019) Հարկային համակարգերի հետհեղափոխական բարեփոխումները հետխորհրդային երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 160-172. ISSN 1829-4324

This list was generated on Thu Mar 4 12:04:52 2021 AMT.