Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | В | З | Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Ի | Խ | Կ | Հ | Մ | Շ | Պ | Ջ | Ս | Փ | Ք
Number of items: 65.

N

Nanyan, Ashot Ararat (2018) Production Of Green Power In Armenia: The Risk Of Climatic Conditions. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 250-260. ISSN 1829-4324

В

Варданян, Гагик Ишханович and Игнатов, Сергей Алексеевич (2018) Взаимозависимость экономической интеграции и прямых иностранных инвестиций. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 144-160. ISSN 1829-4324

З

Закарян, Арарат Егишевич and Аракелян, Карапет Оганесович (2018) Экономические проблемы развития ресурсных циклов природных стройматериалов Армении и их инновационные особенности. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 77-83. ISSN 1829-4324

Ա

Ազատյան, Լիանա Սամվելի (2018) Ներդրումային միջավայրի ձևավորման դերն ու նշանակությունը գյուղատնտեսության ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 24-29. ISSN 1829-4324

Ալոյան, Ռուզաննա Ստեփանի (2018) Ռիսկերի դասակարգումը և դրանց կառավարման փուլերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 30-39. ISSN 1829-4324

Առաքելյան, Արամ Համայակի and Ծառուկյան, Ստյոպա Սամվելի (2018) Էլեկտրաէներգիայի ոչ տեխնիկական կորուստների գնահատում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 161-169. ISSN 1829-4324

Ավետիսյան, Գայանե Սահակի (2018) Մրցակցության պետական կարգավորման ուղղությունները և դրանց ընտրության հիմնախնդիրն անցումային տնտեսությամբ երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 41-48. ISSN 1829-4324

Ավետիսյան, Սուսան Աբկարի and Ավանեսյան, Իրինա Արմենի (2018) Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման առանձնահատկություններն Արցախի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 49-62. ISSN 1829-4324

Բ

Բաբայան, Էբա Արկադիի and Գևորգյան, Արամ Աշոտի (2018) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության խթանման քաղաքականության կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 40-50. ISSN 1829-4324

Բախշյան, Սասուն Մյասնիկի (2018) ՀՀ ցեմենտի շուկայի զարգացման միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 63-67. ISSN 1829-4324

Բաղդասարյան, Քրիստինե Յուրիի and Կյուրեղյան, Արփինե Մեխակի (2018) Մակրոտնտեսական ցուցանիշների ազդեցությունը գործարար միջավայրի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 68-73. ISSN 1829-4324

Բաղդասարյան, Քրիստինե Յուրիի and Պետրոսյան, Լիլիթ Մանվելի (2018) Ստվերային տնտեսության գնահատման մոտեցումները միկրոմակարդակում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 74-79. ISSN 1829-4324

Բաղդասարյան, Քրիստինե Յուրիի and Փարսադանյան, Տաթևիկ Սմբատի (2018) Տրանսֆերային գնագոյացման մեխանիզմները և դրանց ներդրման մոտեցումները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 80-90. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ Հակոբի (2018) ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների զարգացման միտումները և դրանց գործունեության վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 13-23. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ Հակոբի and Բայադյան, Աննա Աշոտի (2018) ՀՀ համախառն ներքին արդյունքի և պետական պարտքի դինամիկ փոփոխությունների վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 91-97. ISSN 1829-4324

Գ

Գաբրիելյան, Բելլա Վալերիի and Չոբանյան, Մարինե Ազատի (2018) Կադրային արդի խնդիրները պետական ծառայության համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 170-181. ISSN 1829-4324

Գալատյան, Ամալյա Մկրտիչի (2018) Շարունակական մասնագիտական զարգացման արդի մարտահրավերները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 182-188. ISSN 1829-4324

Գրիգորյան, Դոնարա Հովիկի (2018) ՀՀ-ի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 98-106. ISSN 1829-4324

Գրիգորյան, Դոնարա Հովիկի (2018) Աղքատության պատկերը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 189-199. ISSN 1829-4324

Դ

Դալլաքյան, Սվետլանա Արկադիի (2018) Միջազգային միգրացիոն հոսքերը և դրանց բացասական ու դրական հետևանքները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 200-209. ISSN 1829-4324

Զ

Զախարյան, Արմինե Գրիգորիի (2018) Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության խթանման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 51-63. ISSN 1829-4324

Զատիկյան, Ալվարդ Թևոսի (2018) Ինովացիոն գործունեության հարկային խթանումների առանձնահատկությունները արտասահմանյան երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 64-76. ISSN 1829-4324

Ի

Իսահակյան, Ռազմիկ Կամոյի (2018) Մարդկային կապիտալի որակական կորուստները Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 210-216. ISSN 1829-4324

Խ

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2018) Կազմ, տիտղոսաթերթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2018) Մեր հեղինակները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 306-311. ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (2). ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2018) Մեր հեղինակները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 292-300. ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2018) Կազմ, տիտղոսաթերթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 7-12. ISSN 1829-4324

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 7-12. ISSN 1829-4324

Կ

Կյուրեղյան, Արփինե Մեխակի (2018) ՀՀ սոցիալ-տնտեսական գործընթացների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ գործարար միջավայրի բարեփոխման գերակայությունների համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 107-112. ISSN 1829-4324

Հ

Հարությունյան, Գայանե Էրնիկի (2018) Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում կլաստերային զարգացման արտերկրյա փորձը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 84-97. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Դավիթ Վլադիմիրի (2018) Հարկային օրենսդրության ձևավորման ու բարեփոխման էվոլյուցիան ակցիզային հարկի մասով. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 113-123. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Դավիթ Վլադիմիրի (2018) Հարկային օրենսդրության ձևավորման ու բարեփոխման էվոլյուցիան ավելացված արժեքի հարկի մասով. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 124-140. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Ռուբեն Վարդանի (2018) Պետական եկամուտների գնահատման և կանխատեսման մի մոտեցման շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 141-146. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր Լիպարիտի and Թամազյան, Արթուր Ռաֆիկի (2018) Ստվերային շրջանառության առաջնային ոլորտներն ու բնագավառները և դրանց ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 13-24. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր Լիպարիտի and Թամազյան, Արթուր Ռաֆիկի (2018) Ստվերային շրջանառության կրճատման ուղղությամբ օրենսդրական դաշտի բարելավման մոտեցումներն ու միջոցառումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 25-40. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Տիգրան Վլադիմիրի (2018) Հարկային բեռը և հարկման արդյունավետությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 147-158. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Տիգրան Վլադիմիրի (2018) ՀՀ հարկային օրենսդրությունը և նրա բաղկացուցիչ տարրերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 159-171. ISSN 1829-4324

Մ

Մակարյան, Աննա Ռուզվելտի (2018) Ներմուծման դերը երկրների տնտեսական աճի ապահովման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 172-181. ISSN 1829-4324

Մակարյան, Աննա Ռուզվելտի (2018) Տնտեսական աճի վրա ներմուծման ազդեցության մեխանիզմները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 182-191. ISSN 1829-4324

Մանուչարյան, Մերի Գագիկի (2018) ՀՀ ապահովագրական համակարգի զարգացման փուլերը և առկա իրավիճակը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 98-111. ISSN 1829-4324

Մառդումյան, Միքայել Սերոբի and Հայրապետյան, Լիանա Մհերի (2018) Բիզնեսի ֆինանսական կայունության վերլուծությունը և կանխատեսումը որպես կորպորատիվ ձախողման կանխարգելման գործիքներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 112-119. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ Աշոտի (2018) Միջուկային անվտանգությունն ու դրա կարգավորումն աշխարհում և Հայաստանում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 217-226. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ Աշոտի and Պետրոսյան, Դավիթ Արմենակի (2018) Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ներուժն ու օգտագործման հեռանկարները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 227-236. ISSN 1829-4324

Մելիքյան, Զարմիկ Վահանի (2018) ՀՀ ագրարային ոլորտի զարգացման գործընթացը ներդրումային միջավայրի բարելավման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 120-128. ISSN 1829-4324

Մնացականյան, Անահիտ Հրաչիկի (2018) Աշխատուժի օգտագործման արդյունավետությունը ձեռնարկություններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 237-241. ISSN 1829-4324

Մնացականյան, Հայկ Գերասիմի and Խաչատրյան, Գնել Գարեգինի (2018) Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների աուդիտի կարգավորումը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 242-249. ISSN 1829-4324

Շ

Շահինյան, Տաթևիկ Վազգենի (2018) Բանկային ծառայությունների տնտեսական բովանդակությունն ու դերը ժամանակակից առևտրային բանկերում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 192-200. ISSN 1829-4324

Շահինյան, Տաթևիկ Վազգենի (2018) ՀՀ բանկային ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 201-208. ISSN 1829-4324

Պ

Պապիկյան, Ստեփան Ռաֆիկի (2018) Արցախի Հանրապետության էներգահամակարգում գազատուրբինային կայանքների օգտագործման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 129-134. ISSN 1829-4324

Պետրոսյան, Լիլիթ Մանվելի (2018) ՀՀ բնակչության կենսամակարդակի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 261-266. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Շողեր Պյոտրի (2018) Լիզինգի ներդրման անհրաժեշտությունը և խոչընդոտները ՀՀ ՓՄՁ ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 135-143. ISSN 1829-4324

Ջ

Ջալալյան, Քնարիկ Վալերիի (2018) ՀՀ ներդրումային միջավայրի իրավաօրենսդրական դաշտի վերլուծություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 209-217. ISSN 1829-4324

Ջավադյան, Միքայել Սեդրակի (2018) Բանկային գործունեության ռեսուրսատարողության արդյունավետության գնահատման մոտեցումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 218-228. ISSN 1829-4324

Ս

Սարգսյան, Անուշ Տիգրանի (2018) Իրացվելիության ռիսկը և դրա կարգավորումը բանկերում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 229-240. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Անուշ Տիգրանի (2018) ՀՀ առևտրային բանկերի պասիվների կառուցվածքի վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 241-249. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Լիլիթ Նորայրի (2018) Արտահանումը որպես տնտեսական աճի հիմնական գործոն ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 250-262. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Լիլիթ Նորայրի and Հարությունյան, Հրանտ Զավենի (2018) Ժողովրդագրական արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 267-279. ISSN 1829-4324

Սարինյան, Ռոբերտ Ներսեսի (2018) «Ազնիվ գիտության օգուտները» Նիկողայոս Զորայանի հայեցությամբ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 280-294. ISSN 1829-4324

Սարինյան, Ռոբերտ Ներսեսի (2018) Ստեփանոս Նազարյան (տնտեսագիտական մտորումներ). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 295-305. ISSN 1829-4324

Փ

Փարսադանյան, Տաթևիկ Սմբատի (2018) Էլեկտրոնային կառավարման համակարգը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 280-291. ISSN 1829-4324

Ք

Քարդումյան, Նարեկ Գրիգորիի (2018) ՀՀ հարկային բեռը միջազգային վարկանիշներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 263-271. ISSN 1829-4324

Քոչարյան, Ռոբերտ Սոսի (2018) Անկանխիկ դրամաշրջանառության ժամանակագրական փոփոխությունների վերլուծությունը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 272-279. ISSN 1829-4324

This list was generated on Fri Mar 5 00:48:03 2021 AMT.