Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 64.

Article

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. ISSN 1829-4324

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 7-15. ISSN 1829-4324

Editorial, Board (2017) Մեր հեղինակները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 421-429. ISSN 1829-4324

Габриелян, Белла Валерьевна (2017) Страницы из истории управленческой мысли. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 414-420. ISSN 1829-4324

Затикян, Алвард Тевосовна and Бабаян, Эба Аркадьевна (2017) Вопросы регулирования миграционных процессов в РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 368-373. ISSN 1829-4324

Затикян, Алвард Тевосовна and Даниелян, Арман Акопович (2017) Демографическая ситуация в РА и ее влияние на экономическое развитие. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 360-367. ISSN 1829-4324

Захарян, Армине Григорьевна (2017) Проблемы повышения эффективности социальной политики в Республике Армения. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 353-359. ISSN 1829-4324

Крмоян, Норайр Маратович (2017) Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения путем внедрения специализированных информационных систем. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 401-404. ISSN 1829-4324

Крмоян, Норайр Маратович (2017) Использование информационной и экономико-аналитической системы в ЗАО РМЦ «Армения» с применением облачных технологий. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 395-400. ISSN 1829-4324

Աթոյան, Կորյուն Լուկաշի and Վարդանյան, Արծրունի Էդվարդի (2017) ՓՄՁ ենթակառուցվածքի ոլորտի դերը ՀՀ ազգային տնտեսությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 185-193. ISSN 1829-4324

Ալոյան, Ռուզաննա Ստեփանի (2017) Արդյունաբերության ոլորտը ՀՀ տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 194-198. ISSN 1829-4324

Ասատրյան, Շուշան Սասունիկի (2017) ՀՀ աշխատանքի շուկան բնութագրող ցուցանիշները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 36-41. ISSN 1829-4324

Ասատրյան, Շուշան Սասունիկի (2017) ՀՀ հարկային և մաքսային մարմինների գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 42-47. ISSN 1829-4324

Ավետիսյան, Սուսան Աբկարի (2017) Բաժնետոմսերի նախնական հրապարակային առաջարկը (IPO) որպես ԼՂՀ արժեթղթերի շուկայի զարգացման առաջնահերթ ուղղություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 48-52. ISSN 1829-4324

Բաբայան, Էբա Արկադիի and Տարանյան, Իրինա Աշոտի (2017) ՀՀ կրթության համակարգի մեջ տարբեր մակարդակների ընդգրկվածության ցուցանիշների հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 329-339. ISSN 1829-4324

Բաղդասարյան, Քրիստինե Յուրիի (2017) Հարկային բեռի գնահատման հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 60-66. ISSN 1829-4324

Բաղդասարյան, Քրիստինե Յուրիի and Փարսադանյան, Տաթևիկ Սմբատի (2017) Հարկային վարչարարության գործիքակազմն ու հարկային համակարգի բարեփոխման գերակայությունները բիզնես միջավայրի բարելավման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 53-59. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աննա Աշոտի (2017) Կառավարչական աուդիտի տեսակները, մեթոդը: Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի և կառավարչական աուդիտի տարբերությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 67-71. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աննա Աշոտի (2017) Կառավարչական աուդիտը որպես տնտեսավարող սուբյեկտի կառավարման համակարգի գնահատական. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 72-76. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ Հակոբի (2017) ՀՀ համախառն ներքին արդյունքի և տնտեսության հիմնական ոլորտների փոխկապվածությունների վիճակագրական վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 199-204. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ Հակոբի and Մանուչարյան, Մերի Գագիկի (2017) Տրանսպորտի ոլորտը ՀՀ տնտեսական աճի ապահովման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 320-328. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Արշակ Աշոտի (2017) ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության և փոխարժեքի վարքագծի վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 77-83. ISSN 1829-4324

Բոյախչյան, Վահե Գագիկի (2017) Բանկային ոլորտի կայունության ապահովման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 84-90. ISSN 1829-4324

Բոստանջյան, Վարդան Բաբկենի (2017) Պետական գնումների համակարգի դերը բյուջետային ծախսերի արդյունավետության ապահովման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 27-35. ISSN 1829-4324

Գրիգորյան, Լիանա Հայկազի and Հակոբյան, Արփինե Սանասարի (2017) Ռազմավարական կառավարչական հաշվառման և վերլուծության էությունը, բովանդակությունը և խնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 205-211. ISSN 1829-4324

Դալլաքյան, Սվետլանա Արկադիի (2017) ՀՀ աշխատանքային միգրանտների տեսանկյունից առավել մեծ հետաքրքրություններ ներկայացնող պետությունների գնահատման մեթոդաբանություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 340-347. ISSN 1829-4324

Ենգիբարյան, Վահե Գուրգենի (2017) Բնապահպանական վերահսկողության գիտական ուղղվածությունը և կիրառման արդյունավետությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 348-352. ISSN 1829-4324

Թավադյան, Աշոտ Աղասու (2017) Գնաճի և ազգային արժույթի փոխարժեքի փոխազդեցությունները ՀՀ- ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 91-97. ISSN 1829-4324

Իգիթյան, Խաչատուր Թադևոսի (2017) Ներդրումային միջավայրի հայեցակարգային մոտեցումների հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 98-103. ISSN 1829-4324

Կոստանյան, Շուշանիկ Միրզախանի and Ազատյան, Լիանա Սամվելի (2017) ՀՀ Գյուղատնտեսության ոլորտը համախառն ներքին արդյունքի ապահովման գործում և դրանց փոխադարձ կապի վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 212-217. ISSN 1829-4324

Կուրղինյան, Գրիգոր Մարտինի (2017) Պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության ձևերը Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 218-227. ISSN 1829-4324

Հակոբյան, Լիլիթ Գարիկի (2017) ՀՀ բնակչության սոցիալական բևեռացվածության գնահատումն ըստ եկամտի ձևավորման աղբյուրների. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 374-378. ISSN 1829-4324

Հակոբյան, Րազմիկ Հայկի (2017) Պետական-մասնավոր գործընկերության զարգացման և կարգավորիչ ազդեցության գնահատման հեռանկարները և հնարավորությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 228-232. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Գայանե Էրնիկի (2017) Հայաստանի տնտեսական ինտեգրացիայի այլընտրանքային ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 233-239. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Գայանե Էրնիկի (2017) Ռազմաարդյունաբերության դերն ու նշանակությունը տնտեսության զարգացման ընդհանուր համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 240-245. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Լիանա Կառլենի (2017) Ճգնաժամերի առևտրական և բորսային ձևերի դրսևորումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 104-110. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր Լիպարիտի and Հարոսյան, Սվետա Ալեքսանդրի (2017) Հարկային և մաքսային մարմինների գործունեության ու մակրոտնտեսական ակտիվության փոխադարձ կապը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 16-26. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Տիգրան Վլադիմիրի (2017) Հարկային լծակների ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 111-115. ISSN 1829-4324

Հոսեփյան, Անի Եգորի (2017) Հարկային վարչարարության ձևավորման նախադրյալները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 116-121. ISSN 1829-4324

Հովակիմյան, Թամարա Սիրականի (2017) Վճարահաշվարկային համակարգի զարգացման ներկա միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 122-125. ISSN 1829-4324

Հովհաննիսյան, Լենա Մնացականի (2017) ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման գործընթացում տնտեսական աճը պայմանավորող գործոնները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 246-250. ISSN 1829-4324

Ղուբասարյան, Մերի Արմենի and Ջալալյան, Քնարիկ Վալերիի (2017) Ներքին և օտարերկրյա ներդրումների ձևավորման և բաշխման ուղիները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 251-256. ISSN 1829-4324

Մանուչարյան, Մերի Գագիկի (2017) Կապի ոլորտը համախառն ներքին արդյունքի ապահովման գործում և դրանց փոխադարձ կապի վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 379-382. ISSN 1829-4324

Մարգարյան, Անահիտ Սուրիկովնա (2017) Շինարարության ոլորտը ՀՀ տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 257-261. ISSN 1829-4324

Մարգարյան, Ելիզավետա Սարգսի (2017) Ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 126-134. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ Աշոտի (2017) ՀՀ էներգետիկ համակարգը և վերականգնվող էներգետիկայի տեղը էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 262-270. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ Աշոտի and Մինասյան, Արմինե Գագիկի (2017) Կանաչ հավաստագրերի դերը վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների հիման վրա էլեկտրաէներգիայի արտադրության խթանման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 271-277. ISSN 1829-4324

Մինասյան, Արմինե Գագիկի (2017) ՀՀ էներգետիկ համակարգի ձևավորման և զարգացման պատմական նախադրյալները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 278-283. ISSN 1829-4324

Միքայելյան, Լուսինե Նվերի (2017) Շինարարության զարգացման միտումները ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 284-292. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Նարեկ Սահակի (2017) Վճարային հաշվեկշռի էությունն ու կառուցվածքը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 135-138. ISSN 1829-4324

Շահինյան, Տաթևիկ Վազգենի (2017) Մաքսային մարմինների դերն ու նշանակությունը տնտեսության մեջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 147-155. ISSN 1829-4324

Շահինյան, Տաթևիկ Վազգենի and Ռաֆաելյան, Տաթևիկ Արայի (2017) Հարկային մարմինների դերն ու նշանակությունը տնտեսության մեջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 139-146. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Շողեր Պյոտրի (2017) Ազգաբնակչության կենսամակարդակը բնութագրող ցուցանիշների փոփոխության միտումները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 383-389. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Շողեր Պյոտրի (2017) ՀՀ ժողովրդագրական հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 390-394. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Վահագն Ռաֆաելի (2017) Ռազմաարդյունաբերության զարգացման հիմքով տնտեսական աճի էական ցուցանիշներ արձանագրած երկրների միջազգային փորձը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 293-301. ISSN 1829-4324

Ռաֆաելյան, Տաթևիկ Արայի (2017) Վերազգային կորպորացիաների դերը երկրի արտահանման ընդլայնման հարցում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 302-307. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Լիլիթ Նորայրի and Գրիգորյան, Դոնարա Հովիկի (2017) Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դերը գործազրկության կրճատման հարցում աշխարհում և Հայաստանում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 308-314. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Կարեն Սամվելի and Կյուրեղյան, Արփինե Մեխակի (2017) Հարկային վերահսկողության սկզբունքները, ձևերն ու մեթոդները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 156-162. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Կարեն Սամվելի and Պետրոսյան, Լիլիթ Մանվելի (2017) Հարկային վերահսկողության արտերկրյա համակարգերը և դրանց առանձնահատկությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 163-168. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Սուրիկ Նաիրիի (2017) Հարկային ռազմավարության տեղը պետական կառավարման համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 169-175. ISSN 1829-4324

Սարինյան, Ռոբերտ Ներսեսի and Թադևոսյան, Արտավազդ Սուրենի (2017) «Ֆրանսիական առևտրային քաղաքականության…» պատմաբանը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 405-413. ISSN 1829-4324

Փարսադանյան, Տաթևիկ Սմբատի (2017) ՀՀ տնտեսության ազատության ինդեքսի վերլուծությունը կոռուպցիոն ռիսկերի համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 176-180.

Քոչարյան, Ռոբերտ Սոսի (2017) ՀՀ դրամաշրջանառության դինամիկ վերլուծությունը տնտեսական աճի ապահովման համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 181-184. ISSN 1829-4324

Օհանյան, Տատյանա Լազարի (2017) Արդյունաբերության զարգացման միտումները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 315-319. ISSN 1829-4324

This list was generated on Sat Apr 10 11:10:56 2021 AMT.