Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | G | А | Б | Г | Д | З | П | Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Շ | Պ | Ս | Վ | Փ | Ք
Number of items: 76.

E

Editorial, Board (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. ISSN 1829-4324

Editorial, Board (2016) Մեր հեղինակները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 460-470. ISSN 1829-4324

G

Grigoryan, Gevorg Hayk (2016) The Effects of Data-Snooping Bias on Mutual Fund Performance. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 74-80. ISSN 1829-4324

А

Акопян, Ирина Грирорьевна and Таранян, Ирина Ашотовна (2016) Проблемы взаимосвязи трудовой миграции с инвестициями в Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 387-393. ISSN 1829-4324

Б

Бабаян, Эба Аркадьевна (2016) Проблемы совершенствования миграционной политики РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 347-351. ISSN 1829-4324

Бабаян, Эба Аркадьевна (2016) О разновидностях и особенностях миграционных процессов. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 352-357. ISSN 1829-4324

Г

Габриелян, Белла Валерьевна (2016) Совершенствование управления персоналом и оплата труда. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 432-437. ISSN 1829-4324

Д

Даниелян, Арман Акопович (2016) Пенсионное обеспечение в системе современных экономических отношений. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 81-86. ISSN 1829-4324

З

Затикян, Алвард Тевосовна (2016) Проблемы миграционных процессов в РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 373-379. ISSN 1829-4324

Затикян, Алвард Тевосовна (2016) Трудовая миграция и ее роль в социально – экономическом развитии РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 380-386. ISSN 1829-4324

Захарян, Армине Григорьевна (2016) Проблемы миграции населения в Республике Армения. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 358-364. ISSN 1829-4324

Захарян, Армине Григорьевна (2016) Влияние миграционных процессов на развитие экономики Республики Армения. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 365-372. ISSN 1829-4324

П

Петросян, Саяд Амбарцумович (2016) Возможности увеличения инвестиционного потенциала Республики Армения. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 153-158. ISSN 1829-4324

Ա

Ազատյան, Լիանա Սամվելի and Ալոյան, Ռուզաննա Ստեփանի (2016) Գիտատեխնիկական տեղեկատվության իրականացման դերը արտադրության կայունացման ու զարգացման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 415-419. ISSN 1829-4324

Ամիրխանյան, Վահագն Արթուրի (2016) Հետխորհրդային պետություններում գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Բելառուս, Էստոնիա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 199-206. ISSN 1829-4324

Անանյան, Արտակ (2016) Ժամանակակից ջերմոցային տնտեսությունների արտադրանքի ինքնարժեքի մեջ փոփոխուն ծախսերի վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 21-27. ISSN 1829-4324

Անդրեասյան, Նարեկ Հակոբի (2016) Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման բազելյան սկզբունքների կիրառման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 28-32. ISSN 1829-4324

Առաքելյան, Լիլիթ Մեսրոպի (2016) ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում վարկավորման առանձնահատկություններն ու խնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 207-211. ISSN 1829-4324

Ասատրյան, Շուշան Սասունիկի (2016) Մերչանդայզինգի ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 212-215. ISSN 1829-4324

Ավետիսյան, Կարինե Հովհաննեսի and Զարգարյան, Աիդա Գևորգի (2016) ՀՀ բյուջետային հատկացումների կառուցվածքային փոփոխությունները և դրանց առաջնահերթ ուղղությունների ընտրությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 33-38. ISSN 1829-4324

Ավետիսյան, Սուսան Աբկարի (2016) ԼՂՀ արժեթղթերի շուկայի գործունեության խթանման գործոնների վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 39-44. ISSN 1829-4324

Արաբյան, Դավիթ Ժիրայրի (2016) ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության նպատակների և ռազմավարության հարցերի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 45-52. ISSN 1829-4324

Բ

Բաղդասարյան, Անդրանիկ Հակոբի (2016) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային միավորների շրջանացումը ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը խոչընդոտող հիմնախնդիրների. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 216-220. ISSN 1829-4324

Բաղդասարյան, Քրիստինե Յուրիի (2016) Ստվերային տնտեսության գնահատման մեթոդները և դրանց տեղայնացման մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 425-431. ISSN 1829-4324

Բաղդասարյան, Քրիստինե Յուրիի and Հակոբյան, Եվգենյա Արտաշեսի (2016) Ստվերային տնտեսության տեսական հարցերի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 420-424. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ Հակոբի and Բայադյան, Աննա Աշոտի (2016) ՀՀ-ում ապրանքաշրջանառության և ՀՆԱ-ի ժամանակագրական փոփոխություններն ու կարգավորման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 221-227. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ Հակոբի and Կոստանյան, Շուշանիկ Միրզախանի (2016) ՀՀ ագրովերամշակող արդյունաբերության մթերքների արտադրության բարելավումը որպես դրանց արտահանման ծավալների ավելացման կարևորագույն նախապայման. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 228-233. ISSN 1829-4324

Բոստանջյան, Վարդան Բաբկենի and Հարությունյան, Տիգրան Վլադիմիրի (2016) Հարկային հարաբերությունների համակարգը և հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 59-67. ISSN 1829-4324

Բոստանջյան, Վարդան Բաբկենի and Մինասյան, Գևորգ Էդիկի (2016) ՀՀ պետական ծախսերի և տնտեսական աճի փոխազդեցության գնահատումը SVAR մեթոդաբանությամբ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 53-58. ISSN 1829-4324

Գ

Գրիգորյան, Ազատ Սամվելի (2016) Ներդրումների տնտեսական բովանդակությունը և բնութագրիչները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 68-73. ISSN 1829-4324

Գևորգյան, Հրաչիկ Գարսևանի and Մուսաելյան, Արփինե Վալերիի (2016) ՀՀ տեխնածին հանքավայրերի կադաստրավորման ընդհանուր հարցերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 234-238. ISSN 1829-4324

Դ

Դրամբյան, Անահիտ Գագիկի (2016) ՀՀ արտահանման վրա ազդող հարկային արտոնությունների հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 87-92. ISSN 1829-4324

Զ

Զաքարյան, Արարատ Եղիշեի and Առաքելյան, Կարապետ Հովհաննեսի (2016) ՀՀ արդյունաբերական կառուցվածքային համակարգի և ազգային շուկայի հավասարակշռման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 93-98. ISSN 1829-4324

Թ

Թավադյան, Աշոտ Աղասու (2016) ՀՀ տնտեսության արտաքին ու ներքին մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 239-243. ISSN 1829-4324

Խ

Խաչատրյան, Նվարդ Կարենի (2016) ՀՀ հարկային օրենսգրքի անհրաժեշտությունն ու խնդիրները հարկային բարեփոխումների համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 99-103. ISSN 1829-4324

Խաչատրյան, Քնարիկ Հրահատի (2016) Ծախսերի և ինքնարժեքի ձևավորման առանձնահատկությունները գինեգործության ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 244-249. ISSN 1829-4324

Կ

Կեովտերելյան, Բեատրիսա Կարպիսի (2016) Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 250-253. ISSN 1829-4324

Կեսոյան, Նարեկ Միյասնիկի (2016) ՀՀ տնտեսական աճի առաձգականությունն ըստ զբաղվածության տեղաշարժերի. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 104-108. ISSN 1829-4324

Հ

Հակոբյան, Լիլիթ Գարիկի (2016) ՀՀ բնակչության եկամուտների բաշխումը կարգավորող գործիքակազմ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 109-117. ISSN 1829-4324

Հայրիյան, Եվգենյա Ռազմիկի (2016) Արտարժութային ինտերվենցիաների դերը դրամավարկային քաղաքականության իրականացման գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 118-123. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Աննա Վլադիմիրի (2016) ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից իրականացվող վարկային ներդրումների փոխկապվածութունների վերլուծությունն ըստ օգտագործման պատկանելիության. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 124-130. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Գայանե Էրնիկի (2016) ՀՀ տնտեսական ներուժի իրացման հնարավորությունները ԵԱՏՄ շրջանակներում. խոչընդոտներ և հեռանկարներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 254-259. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Գայանե Էրնիկի (2016) Ինտեգրացիա. աշխարհաքաղաքական տեսանկյուն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 438-442. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Դավիթ Վլադիմիրի (2016) Ընթացիկ հաշվի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 138-142. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Լիանա Կառլենի (2016) Տնտեսական ճգնաժամեր. տեսությունների պատմական ակնարկ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 443-446. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Հարություն Համազասպի (2016) Էկոլոգիական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները ՀՀ Լոռու մարզում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 260-264. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր (2016) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի 10-ամյա (2006-2016թթ.) գիտական հետագիծը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 17-20. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր Լիպարիտի and Հարությունյան, Դավիթ Վլադիմիրի (2016) Տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթությունները և վճարային հաշվեկշռի պետական կարգավորման բարելավման հեռանկարները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 131-137. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Տիգրան Վլադիմիրի (2016) Հարկային համակարգը որպես ձեռնարկատիրական գործունեությունը խթանող գործոն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 143-147. ISSN 1829-4324

Հովհաննիսյան, Լենա Մնացականի (2016) Ագրովերամշակող արդյունաբերության պարենամթերքների արտադրության և իրացման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 265-270. ISSN 1829-4324

Ղ

Ղուբասարյան, Մերի Արմենի (2016) ՏՏ ոլորտի զարգացման հեռանկարները ինտեգրացիայի շրջանակներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 271-274. ISSN 1829-4324

Մ

Մանգասարյան, Ռուզաննա Յակովի (2016) ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի մարտահրավերները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 275-279.

Մանուչարյան, Մերի Գագիկի (2016) Պետական աջակցության անհրաժեշտությունը գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 280-284. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ Աշոտի (2016) Հոլանդական հիվանդությունը որպես Հայաստանում 2009թ. ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամի խորը ազդեցության հիմնական պատճառ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 285-289. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ Աշոտի and Մինասյան, Արմինե Գագիկի (2016) Հայաստանի և Իրանի տնտեսությունների համեմատական վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 290-295. ISSN 1829-4324

Մխիթարյան, Հայկ Սամվելի (2016) Ներդրումային ռիսկերի դասակարգման հիմնական մոտեցումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 148-152. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Սաթենիկ Հարությունի and Մանուչարյան, Մերի Գագիկի (2016) Ագրովերամշակող արդյունաբերությունը որպես գյուղատնտեսության զարգացման շարժիչ ուժ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 296-301. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Սառա Աշոտի (2016) ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության կայուն զարգացման էկոլոգիական բաղադրիչը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 302-306. ISSN 1829-4324

Շ

Շահինյան, Տաթևիկ Վազգենի (2016) Գործարարությամբ զբաղվելու պայմանները ԵԱՏՄ երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 307-310. ISSN 1829-4324

Պ

Պապոյան, Հրայր Մարտինի and Բեկչյան, Անի Սերգեյի (2016) Ստվերային տնտեսության ծավալների հաշվարկման հիմնահարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 447-453. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Լիլիթ Գևորգի (2016) ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի զարգացման միտումների ուսումնասիրությունը ՀՀ-ում 1995-2015թթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 159-163. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Լուսինե Գևորգի (2016) Գյուղատնտեսության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները և կարգավորման ուղիները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 311-316. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Շողեր Պյոտրի (2016) ՀՀ միգրացիոն գործընթացների ազդեցությունը դրամական փոխանցումների վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 394-400. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Շողեր Պյոտրի (2016) Միգրացիոն շարժումը և դրա մեղմացման ուղիները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 401-405. ISSN 1829-4324

Ս

Սարգսյան, Լիլիթ Նորայրի (2016) Հայ-իրանական փոխադարձ ներդրումային համագործակցության հիմքերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 326-331. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Կարեն Սամվելի (2016) ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 164-170. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Կարեն Սամվելի (2016) Հարկաբյուջետային քաղաքականության դերը և առանձնահատկությունները` ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի հաղթահարման համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 171-175. ISSN 1829-4324

Սարիբեկյան, Ամալյա Սարիբեկի and Պողոսյան, Լիլիթ Վազգենի (2016) Ռազմավարական կառավարման և նախագծերի կառավարման փոխազդեցությունները ՀՀ առևտրային բանկերում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 317-325. ISSN 1829-4324

Սարինյան, Ռոբերտ Ներսեսի and Նուրիջանյան, Իրինա Կարոյի (2016) Մատթեոս Մամուրյանի «Տնտեսագիտական ուղղությունը». Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 454-459. ISSN 1829-4324

Սերոբյան, Անի Արտավազդի (2016) Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների մեկ միասնական համակարգի ստեղծման հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 176-181. ISSN 1829-4324

Վ

Վերդյան, Ռադիկ Արտյոմի (2016) Տնտեսության գործարքային ծախսերի գնահատման առանձնահատկությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 332-338. ISSN 1829-4324

Վերդյան, Տաթևիկ Վլադիմիրի (2016) Լիզինգը որպես ներդրումների տեսակ և դրա օգտագործման անհրաժեշտությունը ԼՂՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 182-186. ISSN 1829-4324

Փ

Փոթիկյան, Մարինա Գառնիկի (2016) Արտադրանքի պահանջարկի անորոշության և կրկնակի զեղչերի պայմաններում առաջարկի ծավալների տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 187-192. ISSN 1829-4324

Ք

Քամալյան, Ռոբերտ Արմենի (2016) Միգրացիոն գործընթացների վերլուծությունը Ռամսեի տնտեսական աճի մոդելի միջոցով (ՀՀ օրինակով). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 406-414. ISSN 1829-4324

Քարդումյան, Նարեկ Գրիգորիի (2016) Գործարարությամբ զբաղվելը և հարկման արդյունավետությունը հարկային բեռի համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 193-198. ISSN 1829-4324

Քերոբյան, Արման Սպարտակի (2016) ՀՀ-ԵՄ առևտրատնտեսական համագործակցությունը և զարգացման հեռանկարները «Արևելյան գործընկերության» շրջանակներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 339-346. ISSN 1829-4324

This list was generated on Fri Mar 5 01:12:33 2021 AMT.