Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | А | Б | Г | З | М | Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Մ | Շ | Պ | Ջ | Ս | Փ | Ք
Number of items: 63.

A

Afra, Majid (2015) Application of Theories of Competitive and Comparative Advantages in the Islamic Republic of Iran. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 284-287. ISSN 1829-4324

Aliashrafipour, Mohammad (2015) Competitiveness and its Development Problems: A Theoretical Review. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 359-365. ISSN 1829-4324

E

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. ISSN 1829-4324

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 7-15. ISSN 1829-4324

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 7-16. ISSN 1829-4324

А

Акопян, Ирина (2015) Проблемы инновационной направленности инвестиционной политики в РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 141-146. ISSN 1829-4324

Б

Бабаян, Эба (2015) Некоторые направления решения экологических проблем в РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 265-268. ISSN 1829-4324

Бабаян, Эба and Габриелян, Белла (2015) Роль конкуренции в деле повышения конкурентоспособности организации. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 260-264. ISSN 1829-4324

Г

Габриелян, Белла (2015) Проблемы эффективности кадровой стратегии в организациях. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 353-358. ISSN 1829-4324

З

Затикян, Алвард (2015) Некоторые проблемы внедрения накопительной пенсионной системы в Республике Армения. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 147-154. ISSN 1829-4324

Затикян, Алвард and Даниелян, Арман (2015) Пeрспективы развития внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 269-274. ISSN 1829-4324

М

Маргарян, Атом and Мигранян, Аза and Сверлов, Алексей (2015) Промышленная политика Республики Армения и Республики Беларусь в рамках евразийского экономического союза. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 275-283. ISSN 1829-4324

Ա

Ադանալյան, Անահիտ (2015) Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի կարգավորման և դուրսգրման գործընթացն ու դրա ազդեցությունը ջրային ոլորտի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 27-31. ISSN 1829-4324

Ավագյան, Հրաչիկ (2015) ՀՀ Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 155-159. ISSN 1829-4324

Ավագյան, Հրաչիկ (2015) Սոտքի և Մեղրաձորի հանքավայրերի շահագործման (ազնիվ մետաղների կորզման) արդյունքով առաջացած թափոնների և դրանց էկոլոգիական հետևանքների գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 160-168. ISSN 1829-4324

Բ

Բայադյան, Աննա (2015) Դատահաշվապահական փորձաքննության գործընթացի կազմակերպումն ու պլանավորումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 180-184. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ and Հակոբյան, Եվգենյա (2015) Գյուղատնտեսության մեջ վարկի օգտագործման արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանական մոտեցումներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 175-179. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ and Հովհաննիսյան, Լենա (2015) Գյուղատնտեսության գործընթացների ֆինանսավորման բարելավման հիմնահարցերը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 169-174. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ and Մարկոսյան, Հայկ (2015) Պետական պարտքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 32-37. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Արշակ (2015) Արտարժույթի փոխարժեքային կուրսով պայմանավորված գործընթացների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 38-42. ISSN 1829-4324

Գ

Գևորգյան, Էմիլ (2015) Ժամանակակից ածանցյալ գործիքների շուկան տարբեր երկրների օրինակով. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 43-47. ISSN 1829-4324

Գևորգյան, Էմիլ (2015) Ածանցյալ գործիքների պատմական էվոլյուցիան. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 48-53. ISSN 1829-4324

Դ

Դանիելյան, Արման (2015) Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 54-60. ISSN 1829-4324

Դերձյան, Նաիրա (2015) Դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմի արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 61-67. ISSN 1829-4324

Դրամբյան, Անահիտ (2015) Պետության և գործարարության առաքելությունների համեմատական բնութագիրը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 185-188. ISSN 1829-4324

Զ

Զախարյան, Արմինե (2015) Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման օրենսդրական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 68-73. ISSN 1829-4324

Զախարյան, Արմինե (2015) Կենսաթոշակառուների կենսամակարդակի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 74-79. ISSN 1829-4324

Թ

Թավադյան, Աշոտ (2015) ԵՏՄ երկրների տնտեսական ներուժի մեծացմանը ուղղված առաջնահերթ քայլերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 189-194. ISSN 1829-4324

Խ

Խաչիկյան, Սոս (2015) Գիտակրթական կլաստերների ստեղծումը որպես անցումային կարգավիճակ ունեցող չճանաչված պետությունների ինտեգրացիայի և տնտեսական զարգացման միջոց. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 334-337. ISSN 1829-4324

Կ

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ազատյան, Լիանա (2015) Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման և արտահանման զարգացման ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 195-200. ISSN 1829-4324

Հ

Հարությունյան, Աննա (2015) Ներդրումների էությունը և դրանց դերը տնտեսության զարգացման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 80-85. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Աննա (2015) Ներդրումների ներգրավման և ներդրումային գործունեության միջազգային առաջավոր փորձի կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 86-89. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Գայանե (2015) ԵՏՄ անդամակցության հետևանքով հարկաբյուջետային ոլորտում հնարավոր փոփոխությունների ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 90-97. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Գայանե and Ղուբասարյան, Մերի (2015) ԵՏՄ-ին ՀՀ անդամակցության հետևանքով էներգետիկ ոլորտում հնարավոր փոփոխությունների շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 201-206. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Հարություն (2015) ՀՀ Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 288-293. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Հարություն (2015) Լոռու մարզի տնտեսական զարգացման և շրջակա միջավայրի էկոլոգիական որակի փոփոխության արդի միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 294-299. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր (2015) Միջազգային կառույցների դերը համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամերի հաղթահարման գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 16-21. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր (2015) Ազգաբնակչության սոցիալական պաշտպանության միջոցառումների նշանակությունը հակաճգնաժամային քաղաքականության ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 22-26. ISSN 1829-4324

Հովակիմյան, Արփինե (2015) Կրթության որակի կառավարման առանձնահատկությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 338-341. ISSN 1829-4324

Հովհաննիսյան, Լենա (2015) Գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության զարգացման ռազմավարական հիմնական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 207-212. ISSN 1829-4324

Մ

Մակարյան, Աննա (2015) Մակրոտնտեսական խոցելիության գնահատման մոտեցումները արտերկրում և ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 342-348. ISSN 1829-4324

Մանգասարյան, Ռուզաննա (2015) Սոցիալական աջակցության հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 300-306. ISSN 1829-4324

Մաշինյան, Անահիտ (2015) Ջերմուկ քաղաքի ներուժը առողջարանային զբոսաշրջության շուկայում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 213-217. ISSN 1829-4324

Մարգարյան, Ատոմ and Ավետիսյան, Անի and Հունանյան, Անի (2015) Տեխնոլոգիական զարգացումը տնտեսության մրցունակության բարձրացման գործոնների համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 218-223. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ and Բաղդասարյան, Քրիստինե (2015) Ներքին և արտաքին ներդրումների օրենսդրական հիմքերն ու պետական կարգավորման մոտեցումները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 224-229. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Սառա (2015) Տնտեսագիտական դպրոցների հայացքները կայուն զարգացման և նրա ձևերի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 349-352. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Տիգրան (2015) Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 230-236. ISSN 1829-4324

Մուրադյան, Տիգրան (2015) Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 98-102. ISSN 1829-4324

Շ

Շահինյան, Տաթևիկ (2015) Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների բազմագործոն ռեգրեսիոն վերլուծությունը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 237-240. ISSN 1829-4324

Պ

Պողոսյան, Շողեր (2015) Կուտակային կենսաթոշակային համակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 103-108. ISSN 1829-4324

Պողոսյան, Շողեր (2015) Ազգաբնակչության տեղեկացվածության ապահովումը կենսաթոշակային բարեփոխումների գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 109-115. ISSN 1829-4324

Ջ

Ջաներյան, Հասմիկ (2015) Հայաստանի Հանրապետության պարենային ապահովության հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 241-245. ISSN 1829-4324

Ս

Սալնազարյան, Աշոտ and Ավետիսյան, Սուսաննա (2015) Արժեթղթերի շուկայի զարգացման նախադրյալները ԼՂՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 116-120. ISSN 1829-4324

Սարատիկյան, Նարեկ (2015) Բարձրագույն կրթական համակարգի զարգացման միտումները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 307-311. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Լիլիթ (2015) ՀՀ արտահանման համեմատական առավելությունների իրացման հնարավորությունները ԵՏՄ շրջանակներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 246-249. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Կարեն (2015) Հարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 121-126. ISSN 1829-4324

Սարգսյան, Կարեն (2015) Բանկային համակարգերի հակաճգնաժամային աջակցման արդյունավետության գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 127-134. ISSN 1829-4324

Սարինյան, Ռոբերտ (2015) Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկարները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 329-333. ISSN 1829-4324

Սարինյան, Ռոբերտ and Թադևոսյան, Արտավազդ (2015) Բաշխի Իշխանյան. տնտեսական պատմության հանգույցներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 321-328. ISSN 1829-4324

Սուվարյան, Նարինե (2015) Աշխատանքի շահադրդման արդյունավետության գնահատման հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 135-140. ISSN 1829-4324

Փ

Փայասլյան, Ստեփան (2015) Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրման և հատուցման վերլուծությունը ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 250-254. ISSN 1829-4324

Ք

Քամալյան, Ռոբերտ (2015) Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն գործընթացների սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 312-320.

Քերոբյան, Արման (2015) Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները ԵՏՄ անդամակցության պարագայում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 255-259. ISSN 1829-4324

This list was generated on Fri Mar 5 10:32:06 2021 AMT.