Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | А | З | О | Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Թ | Կ | Հ | Մ | Ն | Չ | Ս | Տ | Փ
Number of items: 40.

E

Editorial, Board (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. ISSN 1829-4324

Editorial, Board (2014) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 5-10. ISSN 1829-4324

А

Акопян, Ирина (2014) Основные принципы налогообложения доходов и имущества физических лиц. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 100-107. ISSN 1829-4324

З

Затикян, Алвард and Даниелян, Арман (2014) Источники финансирования инвестиций в малом и среднем предпринимательстве РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 183-189. ISSN 1829-4324

О

Оганян, Татьяна and Алоян, Рузанна (2014) Стратегическая политика агропромышленного комплекса РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 190-194. ISSN 1829-4324

Ա

Աղայան, Մարինե (2014) Տնտեսագիտության տեսությունը նոր խնդիրների առաջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 228-232. ISSN 1829-4324

Անաստասյան, Սուքիաս (2014) Հարկային քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման մոտեցումները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 50-54. ISSN 1829-4324

Անաստասյան, Սուքիաս (2014) Հարկային քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում` տնտեսության զարգացման համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 55-60. ISSN 1829-4324

Ավագյան, Հրաչիկ (2014) Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման հետևանքով սպասվող հանքահարստացման թափոնների և դրանց էկոլոգիական հետևանքների գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 108-118. ISSN 1829-4324

Ավագյան, Հրաչիկ (2014) Հազվագյուտ հողատարրերն Աբովյանի երկաթի հանքավայրում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 119-126. ISSN 1829-4324

Բ

Բաբայան, Էբա and Գևորգյան, Արամ (2014) Ծառայությունների տնտեսագիտական էությունը, դասակարգումը և ազդող գործոնները շուկայական տնտեսության պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 195-200. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ and Հովհաննիսյան, Լենա (2014) Հայաստանի գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման հետագա ապահովման հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 127-131. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ and Մարկոսյան, Հայկ (2014) Պետական պարտքի կառավարման նպատակները և դրա կարգավորման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 45-49. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ and Օհանյան, Տատյանա (2014) Կլաստերային քաղաքականության միջազգային փորձը և դրա ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 132-136. ISSN 1829-4324

Գ

Գալոյան, Լուսյա (2014) Պետական պարտքի օպտիմալ կառավարումը պարտքի օպերատիվ և ռազմավարական կառավարման մոդելների հիման վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 61-65. ISSN 1829-4324

Ե

Ենգիբարյան, Նարինե (2014) ՀՆԱ-ի օգտագործման կառուցվածքի վիճակագրական վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 66-71. ISSN 1829-4324

Զ

Զախարյան, Արմինե (2014) Պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների գործունեության բարելավման շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 201-209. ISSN 1829-4324

Զախարյան, Արմինե (2014) Սոցիալական ներդրումները որպես բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության բարելավման միջոց. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 210-216. ISSN 1829-4324

Թ

Թադևոսյան, Արտավազդ and Նասոյան, Տաթևիկ (2014) Հեռահաղորդակցությունը որպես նոր տեխնոլոգիաների կիրառման, մրցակցության և մարքեթինգի գործիքակազմի խթանման ոլորտ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 137-143. ISSN 1829-4324

Կ

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ազատյան, Լիանա (2014) Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 144-149. ISSN 1829-4324

Հ

Հակոբյան, Եվգենյա (2014) Կաթիլային ոռոգման տեխնոլոգիայի ներդրման արդյունավետության գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 150-153. ISSN 1829-4324

Հայրապետյան, Ռուբեն (2014) Մասնավոր հատվածի մասնակցությունը Երևան քաղաքի կառավարմանը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 154-158. ISSN 1829-4324

Հայրապետյան, Ռուբեն (2014) Մասնակցային կառավարման գործընթացի կարգավորման կառուցակարգերը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 159-165. ISSN 1829-4324

Հանիսյան, Աննա (2014) Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ անշարժ գույքի շուկայի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 72-76. ISSN 1829-4324

Հանիսյան, Աննա (2014) ՀՀ հիփոթեքային վարկավորման շուկան նախաճգնաժամային և հետճգնաժամային ժամանակահատվածներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 77-81. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Դավիթ and Խաչատրյան, Լևոն and Մարկոսյան, Մերուժան (2014) Պարենային ապրանքների արտադրությունը և արտահանումը համաշխարհային շուկա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 17-34. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Դավիթ and Խաչատրյան, Լևոն and Մարկոսյան, Մերուժան (2014) Պարենային ապրանքների գների փոփոխությունների միտումները համաշխարհային շուկայում, ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 35-44. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Թամարա (2014) Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի տեսական և պատմական հարցերի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 233-239. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Լիանա (2014) Հայ տնտեսագիտական մտքի պատմությունից. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 240-243. ISSN 1829-4324

Հարությունյան, Վլադիմիր and Սարգսյան, Կարեն (2014) Բանկային համակարգի հակաճգնաժամային կարգավորման և ֆինանսական կայունության հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 11-16. ISSN 1829-4324

Հովհաննիսյան, Լենա (2014) ՀՀ ագրոարդյունաբերական համակարգի պարենամթերքի իրացման ենթակառուցվածքի հիմնահարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 166-171. ISSN 1829-4324

Մ

Մանգասարյան, Ռուզաննա (2014) Զբաղվածության կարգավորման հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 217-222. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Սառա (2014) Կայուն զարգացման սահմանման շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 244-247. ISSN 1829-4324

Ն

Ներսիսյան, Գառնիկ (2014) Հարկման արդյունավետության ազդեցությունը ՀՀ գործարար միջավայրի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 82-86. ISSN 1829-4324

Չ

Չատինյան, Հրաչ (2014) ՀՀ բանկային ներքին վերահսկողության կարգավորման մեխանիզմները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 87-91. ISSN 1829-4324

Ս

Սարգսյան, Լիլիթ and Քերոբյան, Արման (2014) ՀՀ արտաքին առևտրից ակնկալվող օգուտները մաքսային միությանն անդամակցելու պարագայում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 172-178. ISSN 1829-4324

Սարինյան, Ռոբերտ (2014) Խմբագրի իմ խոսքը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 223-227. ISSN 1829-4324

Տ

Տարանյան, Իրինա (2014) Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից չկորզվող օգտակար տարրերի փոշիացման հարցերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 179-182. ISSN 1829-4324

Տեր-Ղևոնդյան, Արամ (2014) ՀՀ տնտեսության զարգացման զգայունության վերլուծությունը ԱԱՀ դրույքաչափի նվազեցման դեպքում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 92-95. ISSN 1829-4324

Փ

Փարսադանյան, Տաթևիկ (2014) Հարկային վարչարարության գնահատման տեսական հարցադրումներն ըստ հարկերը չվճարելու և հարկային օրենքները խախտելու վարքագծային տեսության. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 96-99. ISSN 1829-4324

This list was generated on Fri Mar 5 01:08:13 2021 AMT.