Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | А | Б | Д | З | М | О | Т | Ա | Բ | Գ | Դ | Թ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Չ | Պ | Ս | Տ
Number of items: 115.

E

Editorial, Board (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1.

Editorial, Board (2012) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 3-5.

Editorial, Board (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2.

Editorial, Board (2012) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 3-5.

А

Акопян, Ирина (2012) Государственные финансы в системе регулирования социальных проблем в РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 94-98.

Акопян, Ирина (2012) Проблемы обеспечения социальной направленности налоговой политики в Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 156-161.

Б

Бутова, Татьяна and Закарян, Армен (2012) Особенности зарубежного опыта взаимодействия власти и бизнеса. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 201-211.

Д

Даниелян, Арман (2012) Проблемы совершенствования финансового механизма развития малого и среднего предпринимательства. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 211-214.

З

Затикян, Алвард (2012) Становление инновационной системы и развитие малого предпринимательства в РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 215-219.

Затикян, Алвард (2012) Особенности развития малого и среднего бизнеса в инновационной системе РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 252-258.

М

Манасерян, Татул (2012) Новый мировой экономический порядок։ тенденции и развития. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 317-327.

О

Оганян, Татьяна (2012) Стратегическое управление инновациями промышленных предприятий. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 219-225.

Оганян, Татьяна (2012) Стратегическое планирование инновационных процессов промышленных предприятий Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 258-266.

Т

Таранян, Ирина (2012) Платные дороги как источник финансирования дорожного хозяйства Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 225-234.

Таранян, Ирина (2012) Совершенствование системы финансирования дорожного хозяйства в РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 266-273.

Ա

Ադոնց, Նարինե (2012) Գլոբալացումը որպես զարգացման ժամանակակից միտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 277-280.

Ադոնց, Նարինե (2012) Գլոբալացումը որպես նոր աշխարհի հարացույց. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 293-296.

Ազատյան, Լիանա and Կոստանյան, Շուշանիկ (2012) Տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության հիմնահարցերը և կարգավորման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 205-209.

Ալեքսանյան, Վարդան (2012) Տեղեկատվական և խորհրդատվական համակարգի, գիտական ապահովման կառուցակարգերի և կադրերի պատրաստման համակարգի կառավարման կատարելագործման հիմնական ուղղությունները գյուղատնտեսությունում (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 117-121.

Աղայան, Մարինե (2012) Հայ տնտեսական ռոմանտիզմի պատմությունից. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 290-293.

Անանյան, Աստղիկ and Կիրակոսյան, Մարգարիտա (2012) Սթրես-թեստերի իրականացումը ոչ կյանքի ապահովագրական ընկերությունների համար. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 18-23.

Ասլանյան, Աննա (2012) Բարձրագույն կրթության կազմակերպման և Ֆինանսավորման համաշխարհային փորձը և զարգացման միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 6-9.

Ավագյան, Հրաչիկ (2012) Արմանիսի ոսկի բազմամետաղային հանքավայրի հանքահարստացման թափոնների և դրանց էկոլոգիական հետևանքների գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 99-107.

Ավագյան, Հրաչիկ (2012) Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հանքահարստացման թափոնների և դրանց էկոլոգիական հետևանքների գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 108-117.

Ավագյան, Հրաչիկ (2012) Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքահարստացման թափոնների և դրանց էկոլոգիական հետևանքների գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 167-179.

Ավագյան, Հրաչիկ (2012) ՀՀ հանքավայրերի պիրիտը (FeS2) որպես օգտակար հանածո. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 162-167.

Ավդալյան, Լիլիթ (2012) Վերազգային բանկերի զարգացման հիմնախնդիրները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 9-12.

Ավդալյան, Լիլիթ (2012) «Բազել-1», «Բազել-2» և «Բազել-3» համաձայնագրերը համառոտ վերլուծության արդյունքների հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 12-16.

Ափյան, Նաիրա (2012) Հարկային եկամուտները ՀՀ համայնքների բյուջեներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 23-28.

Բ

Բաղդասարյան, Արմեն (2012) Բյուջետային գործընթացի ծրագրային ապահովվածության առանձնահատկությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 26-29.

Բաղդասարյան, Արմեն (2012) Ծրագրային բյուջետավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 29-32.

Բաղդասարյան, Արմեն and Բաղդասարյան, Քրիստինե (2012) Ծրագրային բյուջետավորման մոդելի ներդրման հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 29-33.

Բաղդասարյան, Քրիստինե (2012) Հարկային բարեփոխումների իրականացման ռազմավարական ուղիները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 16-22.

Բաղդասարյան, Քրիստինե (2012) Միջազգային ֆինանսական շուկան որպես միջազգային բիզնես միջավայրի գործոն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 23-26.

Բարսեղյան, Արման (2012) Սպառողական վարկավորման դեպքում վարկային ռիսկի վրա ազդող հիմնական գործոնները և դրանց հիման վրա սքորինգային համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 33-38.

Բարսեղյան, Արման (2012) ՀՀ-ում սպառողական վարկային պորթֆելի վարկային ռիսկի գնահատման մոդելը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 39-42.

Գ

Գրիգորյան, Անի (2012) Հարկային քաղաքականություն։ ՀՀ հարկային վարչարարության ռազմավարության ծրագիրը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 38-43.

Գրիգորյան, Անի (2012) Աշխարհի ամենապարզ և ամենաբարդ հարկային համակարգերը ըստ «Հարկերի վճարում 2012» զեկույցի արդյունքների. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 32-38.

Գրիգորյան, Արմեն (2012) Հարկային վարչարարության սկզբունքները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 44-47.

Գրիգորյան, Արմեն (2012) Հարկային ծառայության կազմակերպման և հարկային ծառայողների նյութական խթանման դերը հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 48-51.

Գրիգորյան, Գոհարիկ (2012) Առողջապահության տնտեսական արդյունավետության գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 184-187.

Գրիգորյան, Գոհարիկ (2012) Դիտողություններ առողջապահության ոլորտի վերաբերյալ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 187-191.

Դ

Դանիելյան, Արման (2012) Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների աջակցության հիմնահարցերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 121-124.

Դանիելյան, Արման (2012) ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման և ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխկապվածության հիմնահարցերի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 180-184.

Դավթյան, Արման (2012) Կառավարման ապակենտրոնացումը և լիազորությունների փոխանցումը ՏԻՄ-երին. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 242-246.

Դավթյան, Արման (2012) Համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի ձևավորման գործընթացի հրապարակայնության ապահովման ուղիները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 246-249.

Դերձյան, Նաիրա (2012) Կենտրոնական բանկերի դրամավարկային քաղաքականությունը` ֆինանսական ճգնաժամերի առաջացման պատճառ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 42-49.

Թ

Թադևոսյան, Համլետ (2012) Արտահանման ռազմավարության մշակման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները` արտաքին միջավայրի գործոնների համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 191-196.

Թավադյան, Աղասի (2012) Գնաճի արդյունավետ կառավարման փուլերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 50-55.

Թերզյան, Հարություն and Հարությունյան, Վարդան (2012) Հարմարվողական սպասումներով էկոնոմետրիկ մոդելների միջոցով ՀՀ իրական ՀՆԱ-ի և ներդրումների փոխկապակվածության հետազոտումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 280-283.

Թորոսյան, Թորոս and Սարգսյան, Լիլիթ (2012) Արտահանման խրախուսման միջազգային փորձի կիրառելիության հնարավորությունները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 197-204.

Խ

Խաչատրյան, Գուրգեն (2012) Գյուղատնտեսության սուբսիդավորման առանձնահատկությունները և դրանց կիրառման մոտեցումները ՀՀ լեռնային և բարձրլեռնային տարածաշրջաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 124-128.

Խաչատրյան, Գուրգեն (2012) Սուբսիդավորման անհրաժեշտությունը և հիմնախնդիրները գյուղատնտեսությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 129-133.

Խաչատրյան, Նվարդ and Մարկոսյան, Հայկ (2012) Ինտերնետի միջոցով իրականացվող առևտրի հարկման եվրոպական փորձը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 250-254.

Խաչատրյան, Վիլեն (2012) Համաշխարհային ֆինանսական համակարգի մարտահրավերները. իսլամական ֆինանսական համակարգի և հետճգնաժամային զարգացումների համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 56-67.

Ծ

Ծպնեցյան, Հրաչյա and Իվանյան, Վարդան (2012) Հայաստանի Հանրապետությունում դաշտային կերարտադրությունում ստեղծված վիճակն ու արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 133-139.

Կ

Կարապետյան, Լիլիթ (2012) Էլեկտրոնային կառավարություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 255-258.

Կիրակոսյան, Գևորգ (2012) Բյուջետային ծախսերի տեսական հիմքերը և դրանք պայմանավորող հիմնական գործոնները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 68-72.

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ազատյան, Լիանա (2012) Գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 139-144.

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ալոյան, Ռուզաննա (2012) ՀՀ գյուղացիական տնտեսություններում վարելահողերի նպատակային չօգտագործման հիմնական գործոնների բացահայտման ուսումնասիրությունը և լուծման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 209-214.

Հ

Հակոբյան, Եվգենյա (2012) Հայաստանի ջրային ռեսուրսները և կառավարման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 144-148.

Հակոբյան, Եվգենյա (2012) Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորման քաղաքականության ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 148-151.

Հակոբյան, Եվգենյա and Սարգսյան, Վահագն (2012) Ագրոարդյունաբերական համալիրի էկոլոգացումը և արտադրական- սպառողական ոլորտի զարգացումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 156-159.

Հակոբյան, Լևչենկո and Սարգսյան, Վահագն (2012) Բնական ռեսուրսների տնտեսական արժեքը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 152-155.

Հարությունյան, Աննա (2012) Հարկային համակարգի զարգացման առանձնահատկությունների հարցի շուրջ ՀՀ-ում և արտերկրում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 57-62.

Հարությունյան, Աննա (2012) ՀՀ հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 72-79.

Հարությունյան, Գայանե (2012) Դիտողություններ ՀՀ արտահանման կառուցվածքի բարելավման սկզբունքների շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 159-165.

Հարությունյան, Գայանե (2012) Տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունն արտաքին առևտրի ոլորտում տարածաշրջանային զարգացումների վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 215-221.

Հարությունյան, Դավիթ (2012) Մակրոտնտեսական ցուցանիշների ազդեցությունը երկրի վճարային հաշվեկշռի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 80-83.

Հարությունյան, Դավիթ (2012) Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման լծակները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 83-88.

Հարությունյան, Թամարա (2012) Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի առաջացման պատճառներն ու ազդեցությունն աշխարհում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 296-303.

Հարությունյան, Վլադիմիր and Բաղդասարյան, Քրիստինե (2012) Հարկային բեռի մակրոտնտեսական գնահատման մեթոդները Հայաստանում և արտերկրում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 6-10.

Հարությունյան, Վլադիմիր and Եղիազարյան, Բենիամին and Բաբայան, Էբա and Թերզյան, Հարություն (2012) Անցումը «Կանաչ տնտեսությանը»` որպես մարդկային հասարակության կայուն զարգացման և բնակչության աղքատացման հաղթահարման կարևորագույն ուղղություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 235-241.

Հարությունյան, Վլադիմիր and Խաչատրյան, Վիլեն (2012) Դանդաղող տնտեսական աճի և աճող պարտքերի հիմնախնդիրները համաշխարհային տնտեսության մեջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 11-17.

Հարությունյան, Վլադիմիր and Սարգսյան, Կարեն (2012) Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառները և դրա ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 52-57.

Հովհաննեսյան, Մագդա (2012) Կաթնամթերքի արտադրության արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները կաթի փոշիացման տեխնոլոգիայի կատարելագործման միջոցով. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 173-179.

Հովհաննիսյան, Լենա (2012) Գյուղատնտեսական համայնքների զարգացման ֆինանսական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 165-169.

Հովհաննիսյան, Լենա (2012) Ագրարային ոլորտում ինտեգրացիոն հարաբերությունների արդյունավետության ապահովման հարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 170-173.

Հովհաննիսյան, Լենա (2012) ՀՀ գյուղատնտեսական հումք վերամշակող արդյունաբերության զարգացման և բարելավման հիմնական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 221-226.

Հովհաննիսյան, Նարինե (2012) Փոքր և միջին բիզնեսի ձևակերպումները մի շարք երկրներում և դրա զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 179-183.

Ղ

Ղազարյան, Էդուարդ and Ծպնեցյան, Հրաչյա (2012) Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովվածության հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 183-189.

Մ

Մակարյան, Աննա (2012) Ճգնաժամի սոցիալական ազդեցության գնահատումը գյուղական համայնքներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 259-263.

Մակարյան, Աննա (2012) Ճգնաժամի մակրոտնտեսական ազդեցության գնահատման հայեցակարգային հիմքերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 304-307.

Մանգասարյան, Ռուզաննա (2012) Բանկերի դերը ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 62-68.

Մանուկյան, Թամարա (2012) Բանկերի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 88-93.

Մանուկյան, Թամարա (2012) ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային ներդրումների ընդհանուր բնութագիրը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 93-97.

Մանուչարյան, Լուսինե (2012) Հաստատագրված վճարով հարկվող օբյեկտների հարկման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 69-72.

Մարգարյան, Ատոմ and Խաչատրյան, Սուսաննա (2012) Ապրանքային նշանները տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 227-237.

Մարգարյան, Ատոմ and Ջուհարյան, Հասմիկ (2012) ՀՀ նորարարական ոլորտի կերպափոխումը միջազգային համադրումների համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 238-244.

Մարկոսյան, Հայկ and Խաչատրյան, Նվարդ (2012) Ինտերնետի միջոցով իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության հարկման արդյունավետ համակարգի խոչընդոտները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 263-268.

Միքայելյան, Արսեն (2012) ԼՂՀ վարկային համակարգի զարգացման միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 72-77.

Միքայելյան, Արսեն (2012) Վարկի դերը շուկայական տնտեսության համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 77-81.

Մկրտչյան, Սառա (2012) ՀՀ կայուն զարգացման գերակա հենքային ինդիկատորները մակրոտնտեսական և լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության մակարդակներով. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 245-251.

Մուրադյան, Դավիթ (2012) Հարկային բեռի գնահատման անհրաժեշտությունը և հաշվարկման մեթոդական մոտեցումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 98-100.

Մուրադյան, Դավիթ (2012) ՀՀ հարկային համակարգի արդյունավետության գնահատականը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 101-105.

Չ

Չինարյան, Վլադիմիր (2012) Պետական պարտքը և դրա կառավարման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 106-109.

Պ

Պողոսյան, Շողեր (2012) Ուղղակի մարքեթինգը կարգավորող իրավական ակտերի կատարելագործման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 272-276.

Պողոսյան, Սուրեն and Գրիգորյան, Ալբերտ (2012) Ցանցային տնտեսության ֆինանսատնտեսական հրամայականը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 268-272.

Ս

Սայադյան, Արթուր (2012) Երևանյան բնակարանների հասանելիությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 82-84.

Սայադյան, Արթուր (2012) Հիփոթեքային վարկավորման ռիսկերը և դրանց նվազեցման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 110-113.

Սայադյան, Արթուր (2012) Հիփոթեքով գնվող բնակարանի գինը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 114-117.

Սանամյան, Էդուարդ (2012) Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերը ճգնաժամային և հետճգնաժամային զարգացումների համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 189-192.

Սարգսյան, Դավիթ (2012) ՀՀ հարկային համակարգի արդյունավետության գնահատականը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 117-122.

Սարգսյան, Դավիթ (2012) ՀՀ հարկային համակարգի վարչարարական կարողությունների ավելացման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 123-128.

Սարգսյան, Լիլիթ (2012) ՀՀ տնտեսական աճի վրա արտահանման ազդեցության մեխանիզմի բացահայտումը` էկոնոմետրիկ մեթոդների կիրառությամբ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 192-200.

Սարգսյան, Կարեն (2012) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և պետության կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղաքականությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 85-90.

Սարգսյան, Կարեն (2012) Ճգնաժամերի էությունը, տեսակները և դասակարգումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 308-312.

Սարգսյան, Կարեն and Սարգսյան, Արմեն (2012) Տնտեսական համակարգի զարգացման պարբերաշրջանները և դրանց առաջացման պատճառները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 312-316.

Սարգսյան, Վահագն (2012) Պետական և շուկայական լծակների ցածր արդյունավետության պատճառները շրջակա միջավայրի պահպանության գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 90-93.

Սաֆարյան, Ալբերտ (2012) Իրացվելիության ռիսկի վերլուծության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները ՀՀ բանկերում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 129-133.

Սաֆարյան, Ալբերտ (2012) Իրացվելիության ռիսկի կառավարումը առևտրային բանկերում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 134-139.

Սիմոնյան, Գոհար (2012) Ներքին աուդիտի դերը, լիազորությունները և պարտականությունները ՀՀ առևտրային բանկերում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 140-149.

Սիմոնյան, Գոհար (2012) Առևտրային բանկերում ներքին աուդիտի արդյունավետությունը բարձրացնելու հետ կապված որոշ խնդիրներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 150-155.

Տ

Տեր-Գուլանյան, Դավիթ (2012) Համայնքների համաչափ զարգացումը որպես երկրի տնտեսության զարգացման կարևոր նախապայման. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 274-279.

Տեր-Գուլանյան, Դավիթ (2012) Համայնքների զարգացման անհամաչափության կրճատման միջազգային փորձի կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 280-289.

This list was generated on Thu Mar 4 11:44:25 2021 AMT.