Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | А | З | М | Н | Т | Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Տ | Օ
Number of items: 84.

E

Editorial, Board (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1.

Editorial, Board (2010) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 3-6.

Editorial, Board (2010) Ներածություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. p. 7.

А

Авакян, Грачик (2010) Эффективное использование природных цеолитов Армении и проблемы преодоления финансово-экономического кризиса. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 336-345.

Акопян, Ирина (2010) Структура государственных доходов РА в условиях финансово-экономического кризиса. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 203-207.

З

Затикян, Алвард (2010) Направления и формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях финансово-экономического кризиса РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 346-350.

М

Манасерян, Татул (2010) Инновации и экономическая безопасность. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 208-213.

Манасерян, Татул (2010) Новый мировой экономический порядок: тенденции и развития. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 214-222.

Н

Назарян, Аветик and Оганян, Татьяна (2010) Опросы кооперирования, интеграции и инновации в машиностроении РА в период финансово-экономического кризиса. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 351-355.

Т

Таранян, Ирина (2010) Проблемы реализации транспортных проектов в Армении в условиях кризиса. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 356-364.

Ա

Աղաջանյան, Դավիթ (2010) ՓՄՁ զարգացման հիմնախնդիրները որպես կայուն զարգացմանը նպաստող գործոն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 229-232.

Աղասյան, Վլադիմիր (2010) Հարկման արդյունավետության ընդհանուր գնահատականը Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 26-28.

Ավագյան, Հրաչիկ and Տարանյան, Իրինա (2010) ՀՀ քաղցրահամ ջրերի պաշարները, ռեսուրսները և դրանց գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 223-228.

Բ

Բաբայան, Էբա (2010) ՀՀ Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում շրջակա միջավայրի թափոնների վտանգավոր ազդեցության մեղղման հիմնահարցերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 233-238.

Բաբայան, Վահան (2010) Ֆինանսական ճգնաժամի հիմնապատճառները և դրա ազդեցությունը Հայաստանի բանկային համակարգի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 29-34.

Բաբաջանյան, Աննա (2010) Գործարարության տեղն ու դերը ՀՀ արդյունաբերաարտադրական համակարգի զարգացման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 239-244.

Բադալյան, Արմեն (2010) Արտերկրյան կառավարությունների հակաճգնաժամային միջոցառումների դասերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 35-36.

Բադասյան, Նորայր (2010) Որակի կառավարման համակարգերի ներդրման հնարավոր տարբերակները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 408-411.

Բաղդասարյան, Քրիստինե (2010) Հարկային քաղաքականության ու ստվերային տնտեսության փոխազդեցության տնտեսական գնահատումը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 37-41.

Բաղդասարյան, Քրիստինե (2010) Օֆշորային բիզնեսի հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 245-248.

Բայադյան, Աննա and Բայադյան, Արշակ (2010) ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականությունը ֆինանսական ճգնաժամի կարգավորման գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 42-46.

Գ

Գալոյան, Ռաֆիկ (2010) ՀՀ բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը և կյանքի որակը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 365-370.

Գալոյան, Ռաֆիկ (2010) Բնակչության կյանքի որակի բաղադրիչները և ցուցանիշների համակարգը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 370-376.

Գրիգորյան, Ալբերտ (2010) Գործարար ոլորտին առնչվող հետևություններ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 253-258.

Գրիգորյան, Ալբերտ (2010) Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը՝ որպես տնտեսագիտությունը վերանայելու ազդանշան. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 50-52.

Գրիգորյան, Վարդան (2010) Արդյունաբերական ձեռնարկությունների ինտեգրման և նորամուծության հիմնավորումը և կառավարումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 259-262.

Գևորգյան, Միխայիլ (2010) Գյուղատնտեսական արտադրանքների հետբերքահավաքային գործընթացների կառավարմամբ պայմանավորված արտադրության ծավալների և արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 249-252.

Գևորգյան, Նարեկ (2010) Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնական մոտեցումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 47-50.

Ե

Եղիազարյան, Բենիամին and Գյուրջյան, Արա (2010) Մարդկային բազմակողմ գիտակցված գործունեության հասարակություն. գաղափարն ու զարգացման հիմնադրույթները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 412-418.

Զ

Զախարյան, Արմինե (2010) Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը կորպորատիվ կառավարման վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 53-60.

Զաքարյան, Արարատ (2010) Տնտեսական կապերի զարգացման և արտահանման կառավարման հիմնահարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 263-269.

Զաքարյան, Արարատ (2010) Տեղական ինքնակառավարման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 61-64.

Թ

Թադևոսյան, Արտավազդ and Շուշանյան, Գոհար (2010) Գլոբալ տեղեկատվական հասարակության կառուցում. սոցիալ-տնտեսական տեսանկյուններ և զարգացման չափորոշիչներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 376-379.

Խ

Խաչատրյան, Հովակիմ (2010) Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը և նրա ազդեցությունը ՀՀ տնտեսական համակարգի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 65-68.

Խաչատրյան, Նվարդ (2010) Ինտերնետի միջոցով իրականացվող առևտրի հարկման վերահսկողության կատարելագործման մոտեցումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 69-72.

Խաչատրյան, Նվարդ (2010) Ինտերնետի միջոցով իրականացվող առևտրի հարկման հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 380-382.

Խաչատրյան, Վիլեն (2010) Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության միտումները տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 73-78.

Խաչատրյան, Վիլեն (2010) Մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսման հիմնախնդիրները հետճգնաժամային զարգացումների համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 79-85.

Կ

Կարապետյան, Արամ (2010) Վճարային համակարգեր՝ իդրամ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 383-385.

Կարապետյան, Բորիս (2010) Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների արդյունավետությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 270-274.

Կեսոյան, Նարեկ (2010) ՀՀ բիզնես միջավայրի հարմարավետության գնահատումը բարեփոխումների արդի փուլում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 275-280.

Հ

Հախվերդյան, Դավիթ (2010) Ինստիտուցիոնալ գործոնների ազդեցությունը հետսոցիալիստական երկրների տնտեսական աճի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 419-426.

Հակոբյան, Եվգենյա (2010) Արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցությունը կազմակերպությունների կայունության և արդյունավետության վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 280-284.

Հարությունյան, Դավիթ (2010) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 86-90.

Հարությունյան, Դավիթ (2010) Հարկագանձման մոտեցումները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 91-95.

Հարությունյան, Դավիթ and Բադալյան, Արմեն (2010) ՀՀ կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումները և դրանց արդյունքները ճգնաժամի առաջին տարում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 96-104.

Հարությունյան, Վլադիմիր (2010) Հարկային պարտավորությունների հաշվարկման օրենսդրական ու մեթոդաբանական հիմքերը և դրանց կատարելագործման մոտեցումները եկամտային հարկերի մասին. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 8-18.

Հարությունյան, Վլադիմիր (2010) Միկրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության միտումները և կանխատեսման հիմնախնդիրներն աշխարհում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 19-25.

Հարությունյան, Տիգրան (2010) Հարկային բեռը և հարկման արդյունավետությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 105-110.

Հարությունյան, Տիգրան (2010) Հարկային օրենսդրությունը և նրա բաղկացուցիչ տարրերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 111-117.

Հովականյան, Նարեկ (2010) Թուրքիայի տնտեսության զարգացումները ԵՄ ինտեգրալ համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 284-292.

Հովասափյան, Արսեն (2010) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման մակրոտնտեսական հիմքերը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 118-120.

Հովեսյան, Սամվել (2010) ՀՀ արտաքին պարտքի կայունության վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 121-127.

Հովհաննիսյան, Լենա (2010) ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների ավելացման հնարավոր միջոցները ճգնաժամի պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 292-297.

Հովսեփյան, Սամվել (2010) ՀՀ-ում պետական պարտքի կառավարման որոշ խնդիրներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 128-131.

Ղ

Ղազարյան, Արթուր (2010) ՀՀ գինեգործական կազմակերպությունների մրցունակության բարձրացմանն ուղղված օրենսդրական հիմքերի կատարելագործումը և քաղաքականության հիմնական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 298-306.

Ղազարյան, Գոհար (2010) ՀՀ արտաքին պետական պարտքի կառավարման ու կարգավորման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 132-138.

Ղազարյան, Սերգեյ (2010) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցության մեղմման միջոցառումները ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 307-313.

Մ

Մանուկյան, Մարիամ (2010) Ծրագրային բյուջետավորման հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 139-142.

Մանուկյան, Մարիամ (2010) Ծրագրային բյուջետավորումը որպես արդյունավետ կառավարման գործիք. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 142-145.

Մանուչարյան, Լուսինե (2010) Էլեկտրոնային առևտրի զարգացման մակարդակի քանակական գնահատման մեթոդաբանությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 386-388.

Մարկոսյան, Աշոտ and Պետրոսյան, Մակար (2010) Հարևան երկրների հետ առևտուրը և ՀՀ բնակչության կարծիքը տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 314-320.

Մարկոսյան, Աշոտ and Պետրոսյան, Մակար (2010) ՀՀ բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների շարժը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 389-397.

Մարկոսյան, Հայկ (2010) Ինտերնետ ծառայություններ ժամանակակից տեղեկատվական հասարակության համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 398-400.

Մարկոսյան, Հայկ (2010) Ինտերնետի միջոցով մատուցվող ծառայությունների դերը պետական կառավարման համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 401-403.

Մարտիրոսյան, Լևոն (2010) Տարածքային կառավարման մեթոդաբանական և իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 427-433.

Մելիքյան, Մարինե (2010) Կառավարության դրամական հոսքերի ծրագրավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 151-157.

Մելիքյան, Մարինե (2010) Կառավարության դրամական հոսքերի կառավարման հասկացությունը և դրա իրականացումը ՀՀ-ում 2002-2008թթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 146-150.

Մելիքյան, Ռուբեն (2010) Ֆինանսական ճգնաժամի հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 158-161.

Մկրտչյան, Տիգրան (2010) Տնտեսագիտության և հոգեբանության փոխառնչությունը կատոնի խնայողական վարքագծի հետազոտություններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 434-437.

Մկրտչյան, Տիգրան (2010) Բնակչության ֆինանսական վարքագծի վերլուծության տնտեսագիտահոգեբանական տեսությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 438-442.

Ն

Նազարյան, Ավետիք and Բաբաջանյան, Աննա (2010) ՀՀ մշակող արդյունաբերության զարգացման ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 321-326.

Շ

Շուշանյան, Գոհար (2010) Երկրի սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի պայմաններում ենթակառուցվածքների զարգացման օպտիմալ մոդելը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 404-407.

Պ

Պողոսյան, Գևորգ (2010) Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 161-164.

Ս

Սարգսյան, Արմեն (2010) Հարկային եկամուտների կանխատեսման ու պլանավորման մոտեցումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 165-169.

Սարգսյան, Արմեն (2010) Հարկային համակարգի բարեփոխումների արտերկրյա փորձը ճգնաժամի պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 169-176.

Սարգսյան, Լիլիթ (2010) Տնտեսական աճ և արտաքին առևտուր. Համաշխարհային միտումներ և Հայաստան. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 327-330.

Սարինյան, Ռոբերտ (2010) Տնտեսագիտական դիտողություններ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 443-454.

Սաֆարյան, Խաչատուր (2010) Ֆինանսաարդյունաբերական խմբերի ձևավորման մեխանիզմներն ու դրանց կազմակերպաիրավական ձևերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 177-181.

Սաֆարյան, Խաչատուր (2010) Ֆինանսաարդյունաբերական խմբերի հիմնական գործառույթները և կազմակերպական կառուցվածքները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 181-187.

Սմբատյան, Արշակ (2010) Գլոբալացման մի քանի տեսական հիմնահարցեր. պատմական արմատները, տարածման ոլորտները և զարգացման միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 331-335.

Տ

Տեր-Եսայան, Գոռ (2010) Հարկային բեռի գնահատման և հավասարաչափ բաշխման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 188-192.

Տեր-Հարությունյան, Արտյոմ (2010) Տնտեսական անվտանգության որոշ տեսական հիմնախնդիրների շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 455-458.

Օ

Օհանյան, Դավիթ (2010) Համայնքային բյուջեների ֆինանսական ապահովվածության գործոնային գնահատականը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 193-202.

This list was generated on Fri Mar 5 01:04:47 2021 AMT.