Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | А | Д | З | М | С | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Ի | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Օ
Number of items: 96.

E

Editorial, Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1.

Editorial, Board (2009) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 3-6.

А

Агаджанян, Вардан (2009) Вопросы преодоления проблем по ускорению интеграционных процессов в Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 433-439.

Д

Дадаян, Гаянэ (2009) Возможности применения модели "догоняющего" развития в Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 255-260.

З

Затикян, Алвард (2009) Сущность и важнейшие функции предпринимательства. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 439-445.

М

Манасерян, Татул (2009) О некоторых аспектах современного финансового кризиса и путях дальнейшего оздоровления экономики Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 261-272.

Манукян, Нарине (2009) Информационные технологии и информационное общество (обзор и прогнозы международных аналитических агенств). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 548-554.

С

Саруханян, Вазген (2009) Общий обзор системы и механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Армения. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 272-276.

Ա

Աբրահամյան, Լիաննա (2009) ՀՀ գյուղատնտեսության վարկավորման հիմնախնդիրներն արդի պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 290-296.

Աղայան, Սմբատ (2009) Հայ-թուրքական առևտրատնտեսական հարաբերությունները մրցակցային առավելության արդյունք, թե թուրքական էքսպանսիա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 296-302.

Աղայան, Սմբատ (2009) ՀՀ արտաքին առևտրի զարգացման հեռանկարը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 302-308.

Աղաջանյան, Դավիթ (2009) Ծառայությունների սոցիալական պաշտպանվածության հիմնախնդիրների շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 446-450.

Ավագյան, Հրաչիկ (2009) Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 277-285.

Ավագյան, Հրաչիկ (2009) Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի պոչանքների մասին. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 285-289.

ԱվետիսյաՆ, Վարդուհի (2009) Տրաստի և հավատարմագրային կառավարման պատմական զարգացման առանձնահատկությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 451-457.

Ավետիսյան, Հրանտ (2009) Ազգային ինովացիոն բանկի ստեղծման անհրաժեշտությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 16-20.

Ավետիսյան, Հրանտ (2009) Պարտադիր ապահովագրության համակարգերի սկզբունքները և նպատակները շուկայական տնտեսությամբ երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 20-28.

Ավետիսյան, Սամվել and Ծպնեցյան, Հրաչյա (2009) ՀՀ ագրովերամշակող ընկերությունների մրցունակության բարձրացման մի քանի հարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 309-316.

Արզումանյան, Սոնա (2009) «Տրանսակցիա» հասկացությունը նեոինտիտուցիոնալ ուղղության շրջանակներում և դրա բաղադրիչները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 490-495.

Ափյան, Նաիրա (2009) Հարկային վարչարարության կատարելագործման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 29-32.

Բ

Բաբայան, Ալբերտ (2009) ՀՀ անդամակցությունը ԱՀԿ-ին և նրա ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 316-325.

Բաբաջանյան, Կարեն (2009) Պետությունը որպես բրենդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 458-462.

Բաբաջանյան, Սուրեն (2009) Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսական արդյունքի տնտեսական բովանդակությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 33-38.

Գ

Գալստյան, Հայկ (2009) Հիփոթեքային վարկավորման միջազգային փորձը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 38-45.

Գալստյան, Հայկ (2009) Հիփոթեքային վարկերի շուկայի զարգացման հայեցակարգային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 46-54.

Գասպարյան, Վահրամ and Արշակյան, Արամ and Զախարյան, Արմինե (2009) Սնանկացումը որպես բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության բարելավման միջոց. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 326-333.

Դ

Դավթյան, Մարիաննա (2009) Օտարերկրյա կապիտալով գործող բանկերը միջազգային ֆինանսական ինտեգրման գործընթացներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 54-60.

Ե

Երանոսյան, Ամալյա (2009) Նորամուծական գործընթացների կարգավորման նոր մոտեցումներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 61-66.

Երանոսյան, Ամալյա (2009) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները՝որպես բանկային նորամուծական գործընթացների կարգավորման գործիք. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 67-71.

Թ

Թամազյան, Արթուր (2009) Ստվերային տնտեսության ծավալների գնահատման հատուկ տնտեսաիրավական մեթոդները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 72-80.

Ի

Իսկանդարյան, Սամվել (2009) Ներդրումային գործընթացը Հայաստանում և դրա վրա ազդող գործոնները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 333-337.

Իսկանդարյան, Սամվել (2009) Ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղիները Հայաստանում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 337-344.

Խ

Խաչատրյան, Նվարդ (2009) Էլեկտրոնային առևտուրը որպես էլեկտրոնային բիզնեսի տարատեսակ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 462-465.

Խաչատրյան, Նվարդ (2009) Էլեկտրոնային բիզնեսի տնտեսաիրավական հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 465-467.

Կ

Կակոսյան, Լևոն (2009) Վենչուրային ինվեստավորման ազգային համակարգի ձևավորման խնդրի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 80-83.

Կակոսյան, Լևոն (2009) Հայաստանին անհրաժեշտ սկզբնական վենչուրային կապիտալի ծավալի գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 84-85.

Կարապետյան, Արամ (2009) Հայաստանի Հանրապետության ավիափոխադրումների շուկայի վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 468-472.

Կարապետյան, Ծովինար (2009) Նորամուծական ձեռնարկատիրության հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 496-500.

Կարեյան, Արմեն (2009) ՀՀ առևտրային բանկերի ֆինանսական արդյունքների հիմնական ցուցանիշների փոփոխությունների վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 86-88.

Կարեյան, Արմեն (2009) ՀՀ առևտրային բանկերի հիմնական ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 89-92.

Կիրակոսյան, Գևորգ (2009) Պետական բյուջեի կատարման և վերահսկողության իրականացման հիմնահարցերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 93-96.

Հ

Հախվերդյան, Դավիթ (2009) Գլոբալացումը և ենթակառուցվածքները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 97-103.

Հախվերդյան, Դավիթ (2009) Գլոբալ անհաշվեկշռվածությունը և համաշխարհային տնտեսությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 104-112.

Հակոբյան, Աննա (2009) Սթրես թեստավորման դերը և նշանակությունն ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության գնահատման մեջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 113-115.

Հակոբյան, Արզուման (2009) Ինստիտուտների բնութագրման և դասակարգման համակարգային սկզբունքները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 501-509.

Հակոբյան, Իրինա (2009) Վճարային հաշվեկշռի բարելավման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 344-349.

Հայրապետյան, Էդգար (2009) ՀՀ բնապահպանական գործունեության կառավարման տնտեսական մեխանիզմների շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 350-354.

Հայրապետյան, Վահե (2009) Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրության և վերաապահովագրության միջազգային շուկայի վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 360-364.

Հայրապետյան, Վահե (2009) Ապահովագրական ռիսկերի կառավարման գործում օգտագործված ռազմավարությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 364-369.

Հարությունյան, Դավիթ (2009) Գլոբալիզացիան և նրա փուլերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 118-120.

Հարությունյան, Դավիթ (2009) Համայնքների բյուջեներում վարկային միջոցների ներգրավման անհրաժեշտությունը և տեղական վարկային շուկաների ձևավորման նախադրյալները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 120-124.

Հարությունյան, Վլադիմիր and Հարությունյան, Դավիթ (2009) Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամ. Պատճառներ և հետևանքներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 116-118.

Հարությունյան, Վլադիմիր and Սուվարյան, Յուրի and Թորոսյան, Թորոս (2009) ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա. Ա. Առաքելյանի՝ գիտնականի, մարդ-քաղաքացու ծննդյան 100-ամյակի առթիվ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 8-11.

Հոհաննիսյան, Լենա (2009) Գյուղատնտեսության տարածքային զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 355-359.

Հովակիմյան, Արմենուհի (2009) Փոխարժեքի և առևտրային հաշվեկշռի փոխկապվածության տեսագործնական հիմքերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 125-131.

Հովակիմյան, Թամարա (2009) Պետության տեղը և դերը ժամանակակից սոցիալ-տնտեսական համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 510-515.

Ղ

Ղազարյան, Գոհար (2009) Հարկաբյուջետային քաղաքականության սկզբունքների շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 131-133.

Ղազարյան, Սերգեյ and Դավթյան, Գերասիմ (2009) Գյուղատնտեսության զարգացման մի քանի հիմնահարցեր և դրանց իրականացման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 376-382.

Ղազարյան, Սերգեյ and Ղազարյան, Էդուարդ (2009) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնահարցերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 12-16.

Ղազարյան, Սերգեյ and Մկրտչյան, Հենրիկ (2009) ՀՀ գյուղաընտեսության հողային ֆոնդի շարժընթացը և արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 369-376.

Ղուլոյան, Կարեն (2009) Համայնքների դերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 134-137.

Ղուլոյան, Կարեն (2009) Տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 137-140.

Մ

Մադոյան, Հաբեթ (2009) Ինչքանով են կատարյալ մտավոր սեփականության պահպանության մեխանիզմները Հայաստանում, և որ գործոններն են ազդում արդյունաբերական սեփականության ձևավորման վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 516-522.

Մելիքյան, Ռուբեն (2009) Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառները և դրանց ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 141-148.

Միքայելյան, Ռազմիկ (2009) Փոքր և միջին առևտրային կազմակերպությունների վարկավորման հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 149-158.

Միքայելյան, Ռազմիկ (2009) Կազմակերպությունների վարկունակության գնահատման հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 159-165.

Մկրտչյան, Հենրիկ and Մկրտչյան, Վահագն (2009) Բուսաբուծական ճյուղերի տնտեսական արդյունավետությունը գյուղացիական տնտեսություններում և շահույթի բաշխումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 382-388.

Մկրտչյան, Սուրեն (2009) Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման պատճառները Հայաստանում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 472-477.

Մկրտչյան, Սուրեն (2009) Փոխանցման ակտի և բաժանիչ հաշվեկշռի բովանդակությունը և անհրաժեշտությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 478-482.

Մնացականյան, Արսեն (2009) Բանկային համակարգի կառավարման բարելավման ուղիները շուկայական տնտեսության պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 166-170.

Մնացականյան, Հայկ (2009) Աուդիտի ոլորտի օրենսդրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 170-173.

Մնացականյան, Հայկ (2009) Աուդիտորական գործունեության կարգավորման Եվրամիության առանձին պահանջների հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 174-176.

Մովսիսյան, Մարիաննա (2009) Արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 177-179.

Մուրադյան, Էդուարդ (2009) Կազմակերպության ֆինանսական դրության կայունացման վերլուծական ծրագրի մշակման մոտեցումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 187-193.

Մուրադյան, Էդուարդ (2009) Գործարար ակտիվության դերը ֆինանսական դրության կայունացման գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 193-203.

Մուրադյան, Հայկ (2009) Անհատական կառավարիչը բանկում և նրա դերը հաճախորդների հետ հարաբերությունների կազմակերպման գործում («Արմավիսբանկ» ՓԲԸ-ում ներդնելու նպատակով). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 180-187.

Ն

Նազարյան, Ավետիք (2009) ՀՀ մեքենաշինական ձեռնարկությունների վերականգնման ու գործարկման կազմակերպման և ընդլայնման շուկայական պայմանները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 389-395.

Շ

Շմավոնյան, Գարեգին (2009) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական կարգավորման առանցքային հիմնախնդրի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 204-208.

Պ

Պարոնյան, Գագիկ (2009) Ներդրումային քաղաքականությունը որպես ՀՀ մարզերի տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնաքար. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 395-399.

Պետրոսյան, Մանուկ (2009) Միջազգային ծրագրերի միջոցով գյուղատնտեսության վարկավորման գործընթացի վերլուծություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 208-215.

Պողոսյան, Շողեր (2009) Սպառողական վարքագծի և մշակութային գործոնների ազդեցությունը հայկական մտածելակերպի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 522-525.

Ջ

Ջանգուլյան, Պարույր (2009) Կառուցապատման և շինարարության վարչական ընթացակարգերը որպես ՀՀ-ում ներդրումները խոչընդոտող գործոններ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 400-404.

Ջաներյան, Հասմիկ and Ներսիսյան, Լիլիթ (2009) Գյուղական աղքատության պատկերը և հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 405-408.

Ս

Սարգսյան, Արթուր (2009) Տրանսպորտային բեռնափոխադրումների դերը Հայաստանի տնտեսությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 409-413.

Սարգսյան, Զավեն (2009) Հարկման արտերկրյա փորձը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 216-224.

Սարգսյան, Լիլիթ (2009) Տնտեսական աճ՝ առևտրային հաշվեկշռի բացասական սալդոյի աճի զուգակցմամբ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 224-228.

Սարգսյան, Նաիրա (2009) ՀՀ միջազգային բեռնափոխադրումների ապահովագրության արդի հարցը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 413-419.

Սարգսյան, Սարգիս (2009) Վարկառուի ֆինանսական վիճակի գնահատումը և վարկերի դասակարգման օրինակության ստուգումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 237-242.

Սարգսյան, Վահե (2009) Հարկային համակարգի արտերկրյա փորձը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 229-237.

Սարինյան, Ռոբերտ (2009) Արդի հայ տնտեսագիտության ուղեգծերում (ոչ քննական դիտուղություններ). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 525-547.

Սաֆարյան, Ռաֆիկ (2009) Տնտեսական զարգացման շարունակական կայուն աճի գերակա ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 242-248.

Ստեփանյան, Սարգիս (2009) ՀՀ արժեթղթերի շուկայում ինստիտուցիոնալ ներդրողների զարգացման արդի հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 249-254.

Ստեփանյան, Սարգիս (2009) Կորպորատիվ կառավարումը որպես կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման գործոն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 482-489.

Վ

Վարդանյան, Արշակ (2009) Բնապահպանական ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրների ընդլայնման օրենսդրաիրավական ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 419-424.

Վարդանյան, Արշակ (2009) Բնապահպանական պետական քաղաքականության առանձնահատկությունները և կարգավորման լծակները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 424-428.

Օ

Օհանյան, Տատյանա (2009) ՀՀ Մարզերի անհավասարաչափ զարգացման ուղիների վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 428-432.

This list was generated on Thu Mar 4 12:21:22 2021 AMT.