Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | Г | З | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Խ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Պ | Ս | Վ | Փ | Օ
Number of items: 80.

E

Editorial, Board (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1.

Editorial, Board (2008) Առաջաբանի փոխարեն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. p. 7.

Editorial, Board (2008) Բովանդակություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 3-6.

Г

Габриелян, Белла (2008) К вопросу усовершенствования управления персоналом в организациях. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 482-488.

Гюрджян, Ара (2008) Основные задачи принциповедения. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 475-477.

Гюрджян, Ара (2008) Общество действий на высокой базе знаний в порядке обсуждения. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 478-481.

З

Затикян, Алвард (2008) Некоторые проблемы гендерных исследований в сфере экономики Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 353-361.

Ա

Ադոնց, Նարինե (2008) Բնակչության կյանքի որակի մոնիտորինգի նշանակությունը տեղական մակարդակում և նրա դերը կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 341-345.

Աղայան, Մարինե (2008) Հայ կոոպերատիվ մտքի պատմությունից. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 416-419.

Աղայան, Սմբատ (2008) «Գլոբալացման» տնտեսագիտական հիմնախնդիրները և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 372-378.

Ասրյան, Արսեն (2008) Հարկային համակարգի զարգացման համաշխարհային միտումները և դրա պարզեցումը որպես փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման գլխավոր գործոն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 31-39.

Ավագյան, Հրաչիկ (2008) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մետաղական օգտակար հանածոները (օգտագործման արդի վիճակը և արդյունավետության բարձրացման ուղիները). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 220-227.

Ավագյան, Հրաչիկ (2008) ՀՀ Կոտայքի մարզի մետաղական օգտակար հանածոները (օգտագործման արդի վիժակը և արդյունավետության բարձրացման ուղիները). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 227-236.

Ավագյան, Մարտին (2008) ՀՀ համայնքներում հանրային ծառայությունների գնահատման մեթոդական հարցերի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 40-47.

Ավետիսյան, Հրանտ (2008) Ազգային տնտեսւթյան անվտանգությունը համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 378-384.

Ավետիսյան, Սամվել and Արիստակեսյան, Արամ (2008) Գյուղատնտեսության պետական աջակցությունը զարգացման երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 237-241.

Ավետիսյան, Սամվել and Ծպնեցյան, Հրաչյա (2008) Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման անհրաժեշտությունը և սկզբունքները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 242-251.

Արշակյան, Արամ and Զախարյան, Արմինե (2008) Բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 420-429.

Բ

Բաբայան, Էբա (2008) Բնապահպանական միջոցառումների հիմնահարցերի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 252-257.

Բաբայան, Վահան (2008) Ավանդների ապահովագրության համակարգի կատարելագործման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 47-51.

Բաբայան, Վահան (2008) Ներքին հսկողության համակարգի գնահատման հնարավոր մոտեցումները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 51-56.

Բաբաջանյան, Աննա (2008) Արտադրական ձեռնարկատիրական գործունեության ռազմավարական կառավարումը և պլանավորումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 257-264.

Բաբաջանյան, Աննա (2008) Գործունեության տեղեկատվական-մոտիվացիոն ապահովումը որպես տնտեսավարման արդյունավետության գործիք. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 264-271.

Բահադյան, Աննա (2008) ՀՀ առևտրային բանկերի շահութաբերության գործոնային վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 56-63.

Բայադյան, Աննա (2008) Տոկոսադրույքի սպրեդը և դրա ազդեցությունն առևտրային բանկերի շահույթի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 63-68.

Բայադյան, Աշոտ and Բաղդասարյան, Արեգ and Մուրադյան, Խաչիկ (2008) Հայաստանի Հանրապետությունում դրամավարկային քաղաքականության ընտրության հիմնախնդիրներն արտարժութային տատանումների պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 25-31.

Բատիկյան, Աննա (2008) Գլոբալացումը և ազգային նորամուծական համակարգերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 430-433.

Բատիկյան, Խաչատուր (2008) Արտահանման խթանման հարկային մեխանիզմները որպես տնտեսական մրցունակության բարձրացման գրավական. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 68-73.

Բատիկյան, Խաչատուր (2008) Բանկային համակարգի դերը երկրի տնտեսական մրցունակության բարձրացման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 73-77.

Գ

Գալոյան, Դիանա (2008) ԱՄՀ դերը ՀՀ տնտեսական կայունացման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 78-83.

Գրիգորյան, Մերի (2008) Արտադրության համակողմանի ինտենսիվացումը՝ որպես Արմավիրի մարզի արտադրության արդյունավետության բարձրացման ուղի. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 272-275.

Դ

Դինգչյան, Գարիկ (2008) Բյուջետային գործընթացի կատարելագործման հարցի շուրջ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 83-87.

Ե

Եգանյան, Ռուբեն and Նազարյան, Ռուբինա and Խաչատրյան, Անահիտ (2008) Հայաստանի բնակչության կանխանկարը մինչև 2057թ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 333-340.

Եղիազարյան, Բենիամին (2008) Գնահատումն ու վերլուծությունը որպես կառավարման կարևորագույն գործառույթներ։ ՀՆԱ գնահատման որոշ խնդիրներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 440-448.

Եղիազարյան, Բենիամին and Նասիլյան, Էմմա (2008) Անձի գիտելիքների և մտավոր մակարդակի գնահատումը մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 434-439.

Երանոսյան, Ամալյա (2008) Հեռահար (դիստանցիոն)բանկային սպասարկման ներդրումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 88-94.

Զ

Զախարյան, Արմինե (2008) Բանկերի պորտֆելային ներդրումները ՝ որպես ՀՀ բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության բարելավման միջոց. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 94-101.

Խ

Խաչատրյան, Լուսինե (2008) Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման այլընտրանքային ուղղությունները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 345-353.

Հ

Հակոբյան, Արզուման (2008) Տնտեսական բարեփոխումների էվոլյուցիոն-ինստիտուցիոնալ տեսությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 448-455.

Հաջոյան, Ռուզաննա (2008) Զբոսաշրջության մարքեթինգի ժամանակակից հայեցակարգը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 281-285.

Հարությունյան, Դավիթ (2008) Փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման մակարդակի գնահատականը Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 276-278.

Հարությունյան, Դավիթ (2008) Ներդրումային միջավայրը և դրա վրա ազդող հիմնական գործոնները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 279-281.

Հարությունյան, Լարիսա (2008) Անդրսահմանային համագործակցության հեռանկարները հայ-վրացական հարաբերություններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 385-392.

Հարությունյան, Լարիսա (2008) Եվրամիության տեխնիկական աջակցության առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 393-399.

Հարությունյան, Վլադիմիր and Խաչատրյան, Կարեն (2008) Պետական ֆինանսական վերահսկողության կատարելագործման և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 15-24.

Հարությունյան, Վլադիմիր and Սարգսյան, Զավեն (2008) Հարկերի ծագումը, էությունը և տնտեսագիտական բովանդակությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 8-15.

Հովակիմյան, Թամարա and Մնացականյան, Հայկ (2008) Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգի զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 102-109.

Հովասափյան, Արսեն (2008) Առևտրային կազմակերպությունների նորարական գործակցի գնահատումը «նորարական հաշվետախտակ» մեթոդի օգնությամբ («Մետտա գրուպ» ընկերության օրինակով). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 285-287.

Հովասափյան, Արսեն (2008) Նորարական գործունեությունը խթանող ՀՀ օրենսդրական դաշտի ձևավորման ընթացքը և վիճակի բնութագիրը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 288-292.

Հովհաննիսյան, Լենա (2008) ՀՀ մարզերում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման և գյուղատնտեսական ներուժի բարձրացման որոշ հարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 293-298.

Ղ

Ղազարյան, Սերգեյ and Ղազարյան, Էդուարդ and Փաշինյան, Արթուր (2008) Գյուղացիական տնտեսությունների հեռանկարային զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 206-211.

Ղազարյան, Սերգեյ and Մամիկոնյան, Հենրիկ and Գևորգյան, Վարդուհի (2008) ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության մասնագիտացման նպատակահարմար ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 211-219.

Մ

Մանասերյան, Թաթուլ (2008) Համաշխարհային տնտեսության արդի միտումների ազդեցությունը մարդկային զարգացման ընդհանուր գործընթացի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 362-372.

Մանասերյան, Նորայր (2008) Հողի ժամանակակից կադաստրային գնահատումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 298-306.

Մանասյան, Անահիտ (2008) ԱՀԿ և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի քաղաքականությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 399-404.

Մարգարյան, Լևոն (2008) Տնտեսական արդարության հիմնախնդիրը և դրա իրացումը հասարակական կյանքում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 110-119.

Մելիքյան, Ռուբեն (2008) Կորպորատիվ պարտատոմսերի ձևերն ու դրանց կիրառման նպատակահարմարությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 120-123.

Միրզոյան, Թամար (2008) Կորպորատիվ կառավարման հիմնական մոդելներն ու ժամանակակից միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 123-128.

Մխիթարյան, Արամ (2008) Լիզինգային կազմակերպության ռիսկերի գնահատման և կառավարման կոմպլեքս մոտեցումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 128-132.

Մնացականյան, Հայկ and Հովակիմյան, Թամարա (2008) ՀՀ բանկային համակարգի ռիսկերի կառավարման և վերահսկման հիմնահարցերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 133-137.

Մուրադյան, Արամ (2008) Ազգային անվտանգության ապահովման հիմնական գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 455-460.

Ն

Նազարյան, Ավետիք (2008) Տարածքային միավորների զարգացման հավասարակշռման չափորոշիչները և նախադրյալները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 306-315.

Նասիլյան, Ինգա (2008) Կորպորատիվ կուլտուրայի ազդեցությունն անձնակազմի ատեստավորման գործընթացի վրա. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 461-467.

Ներսեսյան, Արման (2008) Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը և ՀՀ առևտրային հաշվեկշռի բարելավումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 404-408.

Ներսիսյան, Արմինե (2008) Հարկման տեսական հիմքերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 138-141.

Պ

Պետրոսյան, Մանուկ (2008) Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված բարեփոխումներն ու վարկավորման առանձնահատկությունները տնտեսավարման նոր պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 141-148.

Ս

Սալնազարյան, Գայանե (2008) Արժեթղթերի շուկայում ինստիտուցիոնալ ներդրողների գործառույթների առանձնահատկությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 169-175.

Սալնազարյան, Գայանե (2008) Ինստիտուցիոնալ ներդրողների ներդրումների խթանման պայմանները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 175-183.

Սարգսյան, Զավեն (2008) Հարկման տեսական հիմքերը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 148-156.

Սարգսյան, Սարգիս (2008) ՀՀ առևտրային բանկերի պարտավորությունների կառավարումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 156-161.

Սարգսյան, Սուրեն (2008) Գյուղատնտեսության հարկման առանձնահատկությունները զարգացման երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 162-165.

Սարգսյան, Սուրեն (2008) Հարկային վերափոխումների առանձնահատկություններն անցումային տնտեսությամբ երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 165-168.

Սարինյան, Ռոբերտ (2008) Հայ կառավարչական մտքի պատմությունից. Դավիթ Անանուն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 409-416.

Սիմոնյան, Հասմիկ (2008) Անձնակազմի ճիշտ ընտրությունը՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարևոր գործոն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 467-475.

Ստեփանյան, Սարգիս (2008) Արժեթղթերի շուկայի էությունը և տնտեսական նշանակությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 183-191.

Ստեփանյան, Սարգիս (2008) Կորպորատիվ արժեթղթերը որպես ներդրումների ներգրավման ֆինանսական գործիքներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 191-200.

Վ

Վարդանյան, Վարդան (2008) Քաղաքային տնտեսության զարգացման ենթակառուցվածքային ապահովվածության հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 316-319.

Վարդանյան, Վարդան (2008) Քաղաքի գլխավոր հատակագծի առանձնահատկությունները և դերը քաղաքային տնտեսության զարգացման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 319-323.

Փ

Փաշինյան, Արթուր (2008) Գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգի ներդրմանը խոչընդոտող գործոնները և դրանց վերացման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 200-205.

Օ

Օհանյան, Տատյանա (2008) ՀՀ ձեռնարկությունների ներդրումային գործընթացի կազմակերպման ռազմավարությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 323-332.

This list was generated on Fri Mar 5 01:12:00 2021 AMT.