Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Subject is "S Agriculture > S Agriculture (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | О | Ա | Բ | Ե | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ո | Պ | Ջ | Ս | Փ | Օ
Number of items at this level: 58.

M

Melkumyan, Alisa (2013) The main directions of increasing the competitiveness of the agricultural sector in Armenia. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 316-319.

Motazare, Hadi (2013) Impact of Continuous Workforce Training in Tea Industry on the Quality of Tea. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 176-179.

О

Оганян, Татьяна (2013) Пути инновационно-инвестиционного развития промышленных и сельскохозяйственных предприятий РА. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 300-304.

Ա

Ազատյան, Լիանա Սամվելի (2018) Ներդրումային միջավայրի ձևավորման դերն ու նշանակությունը գյուղատնտեսության ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 24-29. ISSN 1829-4324

Ալեքսանյան, Վարդան (2011) Գյուղատնտեսության հիմնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները (Արագածոտնի մարզի օրինակով). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 193-197.

Ալեքսանյան, Վարդան (2012) Տեղեկատվական և խորհրդատվական համակարգի, գիտական ապահովման կառուցակարգերի և կադրերի պատրաստման համակարգի կառավարման կատարելագործման հիմնական ուղղությունները գյուղատնտեսությունում (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով). Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 117-121.

Առաքելյան, Լիլիթ Մեսրոպի (2016) ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում վարկավորման առանձնահատկություններն ու խնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 207-211. ISSN 1829-4324

Ավետիսյան, Սամվել and Արիստակեսյան, Արամ (2008) Գյուղատնտեսության պետական աջակցությունը զարգացման երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 237-241.

Ավետիսյան, Սամվել and Ծպնեցյան, Հրաչյա (2008) Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման անհրաժեշտությունը և սկզբունքները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 242-251.

Ավետիսյան, Սամվել and Ծպնեցյան, Հրաչյա (2009) ՀՀ ագրովերամշակող ընկերությունների մրցունակության բարձրացման մի քանի հարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 309-316.

Ավետիսյան, Սամվել and Նավոյան, Գոհար (2013) Տնտեսության ագրարային հատվածում բիոէներգետիկայի զարգացման տնտեսական և բնակլիմայական գործոնները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 108-115.

Բ

Բաղդասարյան, Անդրանիկ Հակոբի (2016) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային միավորների շրջանացումը ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը խոչընդոտող հիմնախնդիրների. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 216-220. ISSN 1829-4324

Բայադյան, Աշոտ and Հովհաննիսյան, Լենա (2013) ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կոոպերացիայի զարգացման անհրաժեշտությունը, դրա գործունեության խթանման հիմնահարցերն ու լուծման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 184-190.

Բայադյան, Աշոտ and Հովհաննիսյան, Լենա (2013) Գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերազինման և օգտագործման արդյունավետության բարձրացման որոշ հնարավոր ուղիներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 116-119.

Ե

Եդիգարյան, Լուսինե (2013) Գյուղատնտեսության արտադրատեխնիկական սպասարկումների վիճակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 120-126.

Թ

Թադևոսյան, Համլետ (2013) Ռիսկերի կառավարման և պետական կարգավորման լծակները գյուղատնտեսության զարգացման ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 191-198.

Խ

Խաչատրյան, Գուրգեն (2012) Գյուղատնտեսության սուբսիդավորման առանձնահատկությունները և դրանց կիրառման մոտեցումները ՀՀ լեռնային և բարձրլեռնային տարածաշրջաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 124-128.

Խաչատրյան, Գուրգեն (2012) Սուբսիդավորման անհրաժեշտությունը և հիմնախնդիրները գյուղատնտեսությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 129-133.

Խաչատրյան, Քնարիկ Հրահատի (2016) Ծախսերի և ինքնարժեքի ձևավորման առանձնահատկությունները գինեգործության ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 244-249. ISSN 1829-4324

Կ

Կյուրեղյան, Արփինե (2019) Գործարար ակտիվության արդյունավետության բարձրացման ռազմավարական ուղիները գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման համատեքստում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 75-85. ISSN 1829-4324

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ազատյան, Լիանա (2007) Գիտատեխնիկական առաջընթացի դերը ՀՀ ագրարային ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 248-251.

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ազատյան, Լիանա (2012) Գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 139-144.

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ազատյան, Լիանա (2013) ՀՀ ագրարային ոլորտում ինտեգրացիոն հարաբերությունների և տնտեսվարման ձևերի կատարելագործման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 131-136.

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ազատյան, Լիանա (2015) Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման և արտահանման զարգացման ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 195-200. ISSN 1829-4324

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ազատյան, Լիանա (2014) Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 144-149. ISSN 1829-4324

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ալոյան, Ռուզաննա (2012) ՀՀ գյուղացիական տնտեսություններում վարելահողերի նպատակային չօգտագործման հիմնական գործոնների բացահայտման ուսումնասիրությունը և լուծման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 209-214.

Կոստանյան, Շուշանիկ and Ալոյան, Ռուզաննա (2013) ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացմանը նպաստող կարգավորման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 205-211.

Հ

Հակոբյան, Եվգենյա and Սարգսյան, Վահագն (2012) Ագրոարդյունաբերական համալիրի էկոլոգացումը և արտադրական- սպառողական ոլորտի զարգացումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 156-159.

Հովհաննիսյան, Լենա (2007) Գյուղատնտեսության տարածքային զարգացման անհամաչափության հաղթահարման նախադրյալը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 260-263.

Հովհաննիսյան, Լենա (2008) ՀՀ մարզերում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման և գյուղատնտեսական ներուժի բարձրացման որոշ հարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 293-298.

Հովհաննիսյան, Լենա (2011) ՀՀ գյուղատնտեսության տնտեսական աճը ճգնաժամի պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 222-225.

Հովհաննիսյան, Լենա (2011) Գյուղատնտեսական հումքանյութային ռեսուրսների արդյունաբերական վերամշակումը և ապահովվածության հնարավորությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 217-221.

Հովհաննիսյան, Լենա (2011) ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությունները, ագրովերամշակման կազմակերպությունների և գյուղտնտեսվարողների հարաբերությունների խորացումն ու զարգացումը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 258-262.

Հովհաննիսյան, Լենա (2012) Գյուղատնտեսական համայնքների զարգացման ֆինանսական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 165-169.

Հովհաննիսյան, Լենա (2012) ՀՀ գյուղատնտեսական հումք վերամշակող արդյունաբերության զարգացման և բարելավման հիմնական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 221-226.

Հովհաննիսյան, Լենա (2015) Գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության զարգացման ռազմավարական հիմնական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 207-212. ISSN 1829-4324

Հովհաննիսյան, Լենա and Ազատյան, Լիանա (2013) ՀՀ գյուղատնտեսության ներկա վիճակը և զարգացման հնարավոր ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 222-229.

Հովհաննիսյան, Լենա and Ազատյան, Լիանա (2013) Պարենային անվտանգության ապահովման և գյուղմթերքների ինքնաբավության նվազագույն մակարդակի կարգավորման հիմնահարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 153-157.

Հովհաննիսյան, Լենա Մնացականի (2017) ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման գործընթացում տնտեսական աճը պայմանավորող գործոնները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 246-250. ISSN 1829-4324

Ղ

Ղազարյան, Էդուարդ and Ծպնեցյան, Հրաչյա (2011) Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մեծածախ շուկայի ձևավորման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 223-229.

Ղազարյան, Էդուարդ and Ծպնեցյան, Հրաչյա (2011) Հայաստանի Հանրապետությունում կարտոֆիլի ապրանքայնության մակարդակի և կարտոֆիլաբուծության արդյունավետության բարձրացման խնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 229-232.

Ղազարյան, Սերգեյ (2007) ՀՀ գյուղատնտեսության հիմնական ճյուղերի զարգացման միտումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 263-268.

Ղազարյան, Սերգեյ and Ղազարյան, Էդուարդ (2011) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների վերացման միջոցառումները ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 226-232.

Ղազարյան, Սերգեյ and Ղազարյան, Էդուարդ and Ազատյան, Լիանա (2011) ՀՀ գյուղատնտեսության հեռանկարային զարգացման միջոցառումները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 217-222.

Ղազարյան, Սերգեյ and Մամիկոնյան, Հենրիկ and Գևորգյան, Վարդուհի (2008) ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության մասնագիտացման նպատակահարմար ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 211-219.

Ղազարյան, Սերգեյ and Սահակյան, Կարապետ (2007) Նոր պահանջներ մարքետինգային գործունեությանը ՀՀ ագրոպարենային համակարգում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 268-272.

Մ

Մանուչարյան, Մերի (2019) Օրգանական գյուղատնտեսության նշանակությունը որպես կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների սեղմացման միջոց. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 239-246. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Աշոտ and Երանոսյան, Տիգրան (2007) Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 273-276.

Մելիքյան, Զարմիկ Վահանի (2018) ՀՀ ագրարային ոլորտի զարգացման գործընթացը ներդրումային միջավայրի բարելավման գործում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (2). pp. 120-128. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Սառա (2013) ՀՀ-ում մետաղական ռենտայի ներդրման մեխանիզմի մասին. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 158-160.

Ո

Ոսկանյան, Գոհար (2019) Գիտակրթական համակարգը որպես ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման գործոն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 255-263. ISSN 1829-4324

Պ

Պետրոսյան, Մանուկ (2008) Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված բարեփոխումներն ու վարկավորման առանձնահատկությունները տնտեսավարման նոր պայմաններում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 141-148.

Պետրոսյան, Մանուկ (2009) Միջազգային ծրագրերի միջոցով գյուղատնտեսության վարկավորման գործընթացի վերլուծություն. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 208-215.

Ջ

Ջաներյան, Հասմիկ (2013) Գյուղատնտեսական զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 250-254.

Ս

Սարգսյան, Սուրեն (2008) Գյուղատնտեսության հարկման առանձնահատկությունները զարգացման երկրներում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 162-165.

Սիմոնյան, Վիոլետա (2007) Գյուղատնտեսական արտադրության մասնագիտացման մի քանի հարցեր. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 350-351.

Փ

Փաշինյան, Արթուր (2008) Գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգի ներդրմանը խոչընդոտող գործոնները և դրանց վերացման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 200-205.

Օ

Օհանյան, Թագուհի (2013) ՀՀ գյուղական համայնքներում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների բարելավման ուղիները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 161-164.

This list was generated on Fri Mar 5 10:19:57 2021 AMT.