Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում =Современные проблемы социaльно-экономического развития в Республике Армения =The contemporary issues of socioeconomic development in the Republic of Armenia

Items where Subject is "H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: О | Ա | Բ | Զ | Հ | Մ | Ն | Պ | Ս | Օ
Number of items at this level: 23.

О

Оганян, Татьяна (2012) Стратегическое планирование инновационных процессов промышленных предприятий Армении. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 258-266.

Ա

Ադանալյան, Անահիտ (2007) ՀՀ ջրօգտագործման ոլորտի կառավարման արդի վիճակը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 181-185.

Ալոյան, Ռուզաննա Ստեփանի (2017) Արդյունաբերության ոլորտը ՀՀ տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 194-198. ISSN 1829-4324

Ասատրյան, Կարեն (2007) Բնական գազի արտադրության և բաշխման համաշխարհային փորձը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 185-189.

Ասատրյան, Կարեն (2007) Բնական գազի շուկան և ներդրումների ներգրավման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 189-193.

Բ

Բայադյան, Աշոտ and Հովհաննիսյան, Լենա (2013) Գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերազինման և օգտագործման արդյունավետության բարձրացման որոշ հնարավոր ուղիներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 116-119.

Բայադյան, Աշոտ Հակոբի and Կոստանյան, Շուշանիկ Միրզախանի (2016) ՀՀ ագրովերամշակող արդյունաբերության մթերքների արտադրության բարելավումը որպես դրանց արտահանման ծավալների ավելացման կարևորագույն նախապայման. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 228-233. ISSN 1829-4324

Բոստանջյան, Վարդան Բաբկենի and Հարությունյան, Տիգրան Վլադիմիրի (2016) Հարկային հարաբերությունների համակարգը և հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 59-67. ISSN 1829-4324

Զ

Զաքարյան, Արարատ Եղիշեի and Առաքելյան, Կարապետ Հովհաննեսի (2016) ՀՀ արդյունաբերական կառուցվածքային համակարգի և ազգային շուկայի հավասարակշռման հիմնախնդիրները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 93-98. ISSN 1829-4324

Հ

Հարությունյան, Տիգրան Վլադիմիրի (2018) Հարկային բեռը և հարկման արդյունավետությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու (1). pp. 147-158. ISSN 1829-4324

Հովհաննիսյան, Լենա (2012) ՀՀ գյուղատնտեսական հումք վերամշակող արդյունաբերության զարգացման և բարելավման հիմնական ուղղությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 221-226.

Հովհաննիսյան, Լենա Մնացականի (2016) Ագրովերամշակող արդյունաբերության պարենամթերքների արտադրության և իրացման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 265-270. ISSN 1829-4324

Մ

Մարկոսյան, Հայկ and Բաղդասարյան, Քրիստինե (2015) Ներքին և արտաքին ներդրումների օրենսդրական հիմքերն ու պետական կարգավորման մոտեցումները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 224-229. ISSN 1829-4324

Մարկոսյան, Հայկ Աշոտի and Մինասյան, Արմինե Գագիկի (2016) Հայաստանի և Իրանի տնտեսությունների համեմատական վերլուծությունը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 290-295. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Սաթենիկ Հարությունի and Մանուչարյան, Մերի Գագիկի (2016) Ագրովերամշակող արդյունաբերությունը որպես գյուղատնտեսության զարգացման շարժիչ ուժ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 296-301. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Սառա (2012) ՀՀ կայուն զարգացման գերակա հենքային ինդիկատորները մակրոտնտեսական և լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության մակարդակներով. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 245-251.

Մկրտչյան, Սառա Աշոտի (2016) ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության կայուն զարգացման էկոլոգիական բաղադրիչը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 302-306. ISSN 1829-4324

Մկրտչյան, Տիգրան (2015) Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 230-236. ISSN 1829-4324

Մուրադյան, Մերի (2019) ԵԱՏՄ երկրներ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման և ներմուծման վիճակը և զարգացման հնարավորությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու. pp. 247-254. ISSN 1829-4324

Ն

Նազարյան, Ավետիք (2007) Արդյունաբերության նորամուծության և ներդրումային միասնական գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունները. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 1. pp. 316-324.

Պ

Պողոսյան, Վահագն Ռաֆաելի (2017) Ռազմաարդյունաբերության զարգացման հիմքով տնտեսական աճի էական ցուցանիշներ արձանագրած երկրների միջազգային փորձը. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 293-301. ISSN 1829-4324

Ս

Սիմոնյան, Գոհար (2012) Առևտրային բանկերում ներքին աուդիտի արդյունավետությունը բարձրացնելու հետ կապված որոշ խնդիրներ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, № 2. pp. 150-155.

Օ

Օհանյան, Տատյանա Լազարի (2017) Արդյունաբերության զարգացման միտումները ՀՀ-ում. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 315-319. ISSN 1829-4324

This list was generated on Fri Mar 5 09:49:58 2021 AMT.